Слънчевата централа е първият проект, финансиран в България по Инициативата за трите морета.



Слънчева електроцентрала край первомайското село Караджалово стана обект на сделка в началото на 2020 г. СНИМКА: „24 ЧАСА“

3SIIF купи дял в проекта край Караджалово

Първата инвестиция, направена в България по инициативата „Трите морета“, е слънчева централа. Информация за това е публикувана на уебсайта на Българската банка за развитие, която е един от съоснователите на специалния инвестиционен фонд на инициативата 3SIIF.

Инвестицията, чийто размер не е известен, е направена чрез придобиването на значителен дял в Enery Development, която работи в сектора на възобновяемите енергийни източници.

Enery притежава активи в България от началото на 2020 г., когато придоби най-големия парк за слънчеви батерии в България – в село Караджалово край Първомай. Площта на парка е 1000 хектара, а инсталираната му мощност надхвърля 50 MW, което позволява да се осигури електричество на 27 хиляди домакинства.

Компанията беше собственост на австрийската Enery Development сравнително наскоро – от началото на 2020 г., когато я купи от регистрирания в Малта фонд за възобновяема енергия ACF, чийто краен собственик е от Саудитска Арабия. Когато сделката се състоя, представители на индустрията коментираха сумата от около 100 милиона евро.

Новата компания притежава относително голям играч в сектора на възобновяемите енергийни източници – RP Global.

Компанията има портфолио от 85 MW оперативни активи, от които 50 MW в България, както и 2 GW слънчеви проекта в България, Чехия и Словакия, Австрия и Румъния.

Enery е третата портфейлна инвестиция на 3SIIF, която вече подкрепя всеки от основните си сектори: транспорт, енергетика и цифрова инфраструктура.

Фондът „Инициатива за три морета“ включва акционери от държави, участващи в регионалната инициатива, включително България чрез BDB, която е акционер от клас А с парична вноска от 20 милиона евро.

Фондът има целеви размер от 3 до 5 милиарда евро и се очаква да генерира инвестиции на обща стойност до 100 милиарда евро. Основните цели са да се инвестира в транспорт, енергия и цифрова инфраструктура по оста север-юг и да се компенсират разликите в развитието на отделните региони на Европейския съюз.

Инициативата за трите морета обединява 12 държави-членки на ЕС – Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Той е създаден на ниво държавни глави през 2015 г. като платформа за сътрудничество между страни, разположени в региона между Балтийско, Черно и Адриатическо море. Една от основните му цели е да засили икономическото сближаване между страните от региона и страните от Западна Европа чрез развитие на транспортна, цифрова и енергийна инфраструктура и свързаност.

Проектът разчита на активно партньорство с Европейската комисия, както и с Германия и САЩ. Досега фондът е събрал 930 милиона евро капитал през последните 12 месеца от края на февруари 2020 г.

Source