Скопският клуб на депутатите представи стратегия за разширяване на възможностите за финансови разследвания и конфискация на имущество – Новини

NF 17:35:01 21-07-2021
SG1733NF.009
Република Северна Македония – финансова престъпност

Тя беше представена в Клуба на депутатите в Скопие.
Стратегия за укрепване на лидерството
финансови разследвания и конфискация на имущество

Скопие, 21 юли / БТА /
Новата двугодишна стратегия за изграждане на капацитет за финансови разследвания и отнемане на собственост ще сигнализира, че организираната престъпност губи пари. Паралелно с наказателното разследване на такива действия като трафик на наркотици, контрабанда на мигранти, тероризъм и злоупотреба с длъжност и власт, ще се следи размерът на приходите от незаконни дейности, което ще доведе до своевременно определяне на временни мерки и осигуряване на незаконността на придобиването на имущество с цел последващата му конфискация по Съдебното решение, съобщиха за БТА от МВР.
Стратегията ще укрепи сътрудничеството между всички компетентни институции, участващи в процеса на финансови разследвания и конфискация на имущество, тяхната цифрова комуникация, навременния обмен на данни, както и координацията на човешкия и институционалния капацитет на властите при наблюдение на паричните потоци и тяхното укриване. Предаване.
Това са ключовите послания, представени на днешното представяне на „Стратегия за изграждане на капацитет за финансови разследвания и конфискация на имущество 2021-2023“, която се проведе в Клуба на депутатите в Скопие.
Вицепремиерът за борба с корупцията Люпко Николовски заяви, че създаването на Националната комисия за наблюдение на националната стратегия и нейния план за действие е гаранция за пълното и навременно изпълнение на планираните дейности през следващите две години.
Основната цел на стратегията за 2021-2023 г. е да подпомогне укрепването на капацитета на всички национални компетентни институции, както и тяхната координация и сътрудничество при провеждане на финансови разследвания и мониторинг на паричните потоци, както и при идентифициране на евентуално укриване и прехвърляне на незаконно придобити Имот.
Дейностите ще помогнат за преодоляване на проблемите в правната и институционалната рамка, свързани с провеждането на финансови разследвания.
Стратегията предвижда насърчаване на дейностите на институциите за финансово разследване, като позволява да се извършват финансови разследвания успоредно с наказателни разследвания. Така според Николовски се изключват рисковете от прикриване, продажба или износ на незаконно придобито имущество извън страната.
Една от ключовите мерки, подчерта Николовски, е новият Национален план за цифровизация на всички процеси, който трябва да започне на 1 януари 2022 г. и да свърже всички съответни институции чрез платформа за взаимодействие, за да засили тяхната комуникация и навременния обмен на данни.
Всичките седем ключови антикорупционни институции вече са свързани към системата за взаимодействие и започват да обменят цялата информация и данни чрез тази платформа. В следващата фаза те ще бъдат свързани с централния регистър на населението за бързи и ефективни процедури и обмен на данни, каза Николовски.
В работната група по изготвянето на Националната стратегия, както посочи Николовски, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, прокуратурата, дирекция „Финансова полиция“, дирекция „Финансово разузнаване“, дирекция „Митници“, Агенция за управлението на конфискувано имущество, Академията на съдиите и прокурорите, Първоинстанционният съд в Скопие 1, Наказателният съд и Съдебният съвет.
Вътрешният министър Оливер Спасовски заяви, че стратегията има за цел да провежда координирани мултиагенционни финансови разследвания за идентифициране и проследяване на приходите, активите и печалбите у нас или в чужбина, които ще се провеждат успоредно с наказателното разследване.
„Изцяло се ангажираме да създадем система, която сигнализира, че престъплението не е изгодно и това ще бъде постигнато чрез борба с него чрез ефективно разкриване, финансови разследвания и конфискация на незаконно придобито имущество или постъпления от имущество“, каза Спасовски.
Той отбеляза, че финансовите разследвания в МВР се извършват от отдел „Финансови разследвания“, сформиран през 2020 г., и от служителите на отдел „Криминална полиция“. Финансовите разследвания вече са в ход във връзка с 67 физически и 16 юридически лица.
Докато наказателното разследване е насочено към събиране на доказателства за доказване на вината на лица, участващи в незаконни дейности, финансовото разследване е насочено към намиране и предоставяне на доказателства за вида и размера на имуществото, приходите и приходите от престъпление. Повечето от откритите финансови разследвания са свързани с трафик на наркотици и контрабанда на мигранти, както и с наказателни дела, свързани с тероризъм и злоупотреба с длъжност и власт, каза Спасовски.
Спасовски подчерта, че следвайки опита на страните от ЕС, ние ще изменим Закона за вътрешните работи по такъв начин, че част от конфискуваното имущество в рамките на процедурата, в която е участвало Министерството на вътрешните работи, да бъде върната към бюджета на министерството и тези средства бяха използвани за укрепване на капацитета, отговорен за провеждането на подобни разследвания.
При представянето на ключови сегменти от Националната стратегия държавният прокурор Любомир Ховески оцени, че ефективното междуведомствено разследване на незаконни постъпления в страната би довело до своевременно идентифициране на временни мерки с подробен опис и оценка на имуществото с оглед последваща конфискация по съдебна заповед.
Това би постигнало напълно целта на наказателното преследване. „Доказвайки, че наказателният процес не само наказва нарушителя, но и доказва, че никой не може да задържи преки или косвени имуществени облаги, получени незаконно“, каза Ховески
Според Йовески работата от оборудвани и дигитализирани следствени центрове, както и опитни следователи с различен опит, които ще осигурят ефективни досъдебни и следствени процедури, са от особено значение в борбата с престъпността. В сътрудничество с Академията на съдиите и прокурорите и проект на Германското общество за международно сътрудничество бяха проведени поредица от обучения и наставничество за провеждане на паралелни финансови разследвания, насочени към укрепване на капацитета на полицията, прокуратурата и други компетентни държавни органи. участва във финансови разследвания, каза Йовески.
/ Светла Митева /
/ SG /

Source