Скандалният Ценко Чоков отива на корта, “превключи” споразумението с оправени лица

©

Районна прокуратура – Враца вдигна обвинителен акт между Ценко Чоков и е женен, с по-оживено семейно начало – Ц.Н.

Спорна прокуратура, в качеството си на кмет на л. Галич, Чоков изпълзя от правотата да седи и да упражнява нотариални функции. Така също постави нотариални заверки на подписите за 11 упълномощени лица, които са подписани без тяхно присъствие и знание.

Дълго време Чоков биел земеделския производител и собственик на животновъдния обект. Сключих много споразумения за отдаване под наем и наемане на собственик на имот върху земеделска земя в местността на селото. Галич. Дейноста, въз основа на живота на съпруга си, е омъжена, с препитание от семейното начало – обвиняемата майка Ц.Н. Трудно ми помогна и си представях организацията пред срещата с ръководството на нещо по акцията.

Направена е следа за уговаряне на наем, Ценко Чоков не го е ползвал, имал е, за да, направи нов договор без да го знае на собственика. За Селта от тяхно са имали изработката на 11 мощности, с които обвиняемият Ц.Н. тя беше напълно упълномощена и подписа споразумение, ще съветват от прокуратурата.

Предполага се, че е подписано и ръкописно изписано върху името на името на властовия банкер, изкривено е, за да не идентифицира лицето.

Тези нереално частни документи са подпечатани с удостоверения от Ценко Чоков като длъжностно лице, следа от част от обвиняемите е представена от нотариуса.

Впоследствие въз основа на това се сключва договор за наем – без знание и съгласие на собственика на парцела, послужило като основание за обвинението на Чоков и обработката и изплащането на помощ за срок от 10 години, допълнително от прокуратурата.

Такива се съгласи да бие “превключвателя” и им оправи лицата, чиито наследници не бият информирани.

В хода на предпроизводственото производство са назначени саби и са направени почеркописна и техническа експертиза. След като им се даде заключението, подпишете и напишете текста за пълната сила в силата не на изпълнение от титуляра – те ще припишат човека за това, а чрез опит за тяхното подражание.

С действия и обвинения Ц.Ч. Той е извратил документирано престъпление. В кръга за служба на града е представил официални удостоверителни документи – нотариална заверка на подписите на 11 лица от по-горна власт, в които е удостоверил грешни обстоятелства. Всъщност те не победиха позицията преди него от титуляра.

Съучастникът по неговият – обвиняемият Ц.Н., съзнателно изпълзя от неверните удостоверяващи официални документи, на които се придава вид, че идват от 11 различни лица. В тяхът се отрази, че вие ​​двамата сте ме овластили и действате от тяхно име и за тяхна оценка относно имуществото им или наследството на земеделската земя, което не беше вярно, по-вероятно щеше да е от джавното обвинение .

Работата предстои и продължава в срещата.

Source