Силистра проведе семинар за най-добрите практики в образованието за възрастни

БОБСТ 10:42:32 03-06-2021
GI1041BO.013
Силистра – работилница

Силистра проведе семинар за най-добрите практики в образованието за възрастни

Силистра, 3 юни / Пеню Николов, БТА /
Силистра проведе семинар за най-добрите практики, свързани с образованието и обучението за лица над шестнадесет години, според регионалното управление на образованието в Силистра.
Събитието се организира от Министерството на образованието и науката със съдействието на Регионалното управление на образованието в Силистра и с подкрепата на програмата на Европейския съюз Еразъм +.
Семинарът представя напредналия опит на Силистринския регион, свързан с обучението и обучението на лица над 16 години.
Според Валентина Дейкова, национален координатор за изпълнение на Европейската програма за обучение на възрастни и ръководител на националното звено за подкрепа EPALE / Електронна платформа за образование на възрастни към Министерството на образованието и науката /, това е проблемен и все още слабо развит сектор за България . Има национални проблеми и общоевропейски проблеми, свързани с безопасността на труда поради слабите демографски процеси, които се случват в стара Европа поради нови предизвикателства в икономическата структура.
Губернаторът на региона Ели Тодорова отправи лични поздравления към организаторите и участниците.

/ GI /

Source