Сега можем да сменим шофьорската си книжка само за 3 дни

Заявки за ускорено обслужване се приемат в ODMVR и SDVR

В случай на подмяна на шофьорска книжка поради изтичане на срока на валидност, в случай на изтичане, в случай на промяна в данните на водача, свързана със смяна на фамилия и транслитерация, както и в случай на издаване на дубликат, с цел да бъде поискана ускорена услуга за издаване – в рамките на три работни дни от момента на приемане на заявлението, което се подава само до звената „Пътна полиция“ към ОД на МВР София или РУ на Министерството на вътрешните работи, съобщиха от МВР.

Чуждестранна шофьорска книжка се заменя с българска за обикновена услуга в рамките на 30 дни от датата на приемане на заявлението, която се подава само до звената на КАТ по SDVR или регионалното управление на МВР.

Добре е да се знае:

– Българският личен документ се издава въз основа на подадения формуляр за кандидатстване;

– Заявления с проста заповед за подмяна на българска шофьорска книжка поради изтичане, в случай на изтичане, в случай на промяна в данните на водача, свързани с промяната на постоянен адрес от едно населено място в друго. селище или семейство и транслитерация, както и при издаване на дубликат, се подават в регионалните служби (RU) в SDVR / ODMVR по постоянен адрес, в блоковете „Български документи за самоличност“ в SDVR / ODMVR по постоянен адрес или на дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина;

– Трябва да се отбележи, че в случай на установена необходимост от допълнителни проверки, както и технически и / или софтуерни проблеми, свързани с издаването на български документ за самоличност, основанията за издаване на български документ за самоличност трябва да бъдат преобразувани в редовна услуга ;

– Шофьорската книжка се издава след придобиване на правоспособност в съответствие със Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Издаването и подмяната на документ се извършва въз основа на въпросник, подаден лично в отделите на КАТ на МВР по постоянен адрес на кандидата и при представяне на лична карта, временна лична карта или паспорт. Заявление за шофьорска книжка може да бъде подадено и от упълномощено от кандидата лице с нотариално заверено изрично пълномощно. При подаване на заявление, лицето може да посочи, че желае да получи готово свидетелство за управление в регионалното управление, в подразделението „Български документи за самоличност“ или в подразделението „Пътна полиция“ в SDVR / ODMVR на своя / нейния постоянен адрес. ;

– Заявленията за подмяна на българска шофьорска книжка, както и за подмяна на чуждестранна шофьорска книжка, трябва да се подават в звената на КАТ СДВР / ОДМВР по постоянния им адрес;

– На чужденци с разрешено пребиваване в Република България и придобили правоспособност в съответствие със Закона за превозните средства се издава шофьорска книжка в съответствие с глава четвърта „Условия и процедура за издаване на шофьорска книжка“ въз основа на въпросник.

Source