Само 11,5% от детските градини преминаха дистанционно обучение без проблеми – Новини

SC 13:40:01 19-07-2021
MH1339SK.028
МОН – детски градини – онлайн образование – анализи

Само в 11,5% от детските градини дистанционното обучение протича без проблеми.

София, 19 юли / Димитрина Ветова, БТА /
Значителен брой деца в предучилищна възраст остават незасегнати от образователната система по време на затварянето на детските градини поради пандемията. Това се доказва от анализа на дистанционното обучение в електронна среда, изготвен от Министерството на образованието и науката, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.
Проучване на директори и учители в детски градини показва, че те са се опитали да продължат да работят с деца по време на карантина, разчитайки на подкрепата на родителите си. Само 11,5% от анкетираните обаче не са срещнали трудности при дистанционното обучение. Само в 16 процента от детските градини повече от 75 процента от децата работят на работа. Петнадесет процента не са получили помощ от родителите си, а други 20 процента са имали частични затруднения.
5047 учители и 1141 директори от 1823 детски градини взеха участие в проучването на Министерството на образованието и науката на Република Казахстан. Две трети от анкетираните са от градовете.
На въпрос какво би ги подготвило по-добре за следващата година, изискваща работа от разстояние, 46 процента от учителите казаха, че се нуждаят от допълнителна квалификация за организиране на дистанционно обучение в електронна среда, 34 процента поради осигуряването на технологии / свързаност за родителите27. процента – от допълнителни квалификации за работа с родители, 26 процента – от предоставяне на избор на електронни ресурси. На фона на тези специфични нужди е впечатляващо, че висок процент учители и директори на детски градини не са получили обучение или подкрепа през последната година, отбелязва Министерството на образованието и науката.
Децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) също бяха силно засегнати от затварянето по време на пандемията. От 20 до 32 процента от центровете за подкрепа на приобщаващото образование / RCPPOZ / и регионалните отдели за образование / Руските железници / практически не провеждат групово дистанционно обучение с деца с увреждания в детските градини.
В училищата картината е малко по-оптимистична – около половината от RCSP и RWB включват 75 процента от учениците със СОП в групови сесии.
В две трети от случаите педагогическите специалисти отдават предпочитание на индивидуални уроци с деца и ученици със СЕС с помощта на електронни устройства или на хартия. Във всички форми на образование те разчитаха до голяма степен на образователните посредници.
Детските градини и децата и учениците със СОП трябва да преминат към дистанционно обучение само в краен случай. Това е категоричното мнение на експерти от Министерството на образованието и науката. Те вярват, че детските институции и Центровете за специална педагогическа подкрепа трябва да продължат да работят на пълен работен ден, дори с висока честота, при спазване на всички противоепидемични мерки и с подкрепата на педагогически и непедагогически специалисти. В случай на задължително дистанционно обучение Министерството на образованието и науката ще положи усилия да осигури допълнителни видео ресурси за работа вкъщи и технически помощни средства за ученици със СОП, уверяват от Министерството на образованието и науката.
/ MH /

Source