Ръст на почасовите заплати с 14%

Разходите за труд на час работа в България се увеличават с 14,1% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на миналата година. Това сочат данните на НСИ.

Други разходи (без възнагражденията) се увеличават с 12.3%.

Според секторите на икономиката промяната в разходите за заплати на година варира от 27,5% за култура, спорт и развлечения до -8,6% за операции с недвижими имоти.

През третото тримесечие на 2021г Общите разходи на работодателите за отработен час от техните служители се увеличават с 13,8% спрямо година по-рано.

V индустрия ръстът възлиза на 14,2%, c Услуги – от 11,1 процента и в сграда – с 14,6 на сто.

По икономическа активност секторът отчита най-висок ръст на общите разходи за труд през годината. “Култура, спорт и развлечения” – с 26,6%. Следват сектори “Образование” – от 23,5% и “Хотели и ресторанти” – от 16,7 на сто.

Намаляване на общите разходи за труд е регистрирано в “Операции с недвижими имоти” – със 7,9 на сто.

Разходите за пенсии се увеличават с над 2 милиарда лева годишно.

Поради надбавки и увеличени минимални и максимални размери

Source