Русия или САЩ – коя от двете страни купува повече български стоки?

Традиционно най-големите търговски партньори на България са страните от Европейския съюз, но страната ни също има значителен търговски оборот с някои страни извън ЕС. Но къде отиват повечето български стоки?

Турция и Китай – купувайте повече, но продавайте повече

Според току -що публикуваните предварителни данни от НСИ за периода от януари до юли, Турция и Китай са най -големите търговски партньори на България извън ЕС. Стойността на българския износ за Турция достигна 2,45 милиарда лева в сравнение с малко над 2 милиарда лева година по -рано. Вносът от съседната страна обаче също нараства значително – от 2,28 милиарда на над 3 милиарда лева. Така търговският ни баланс е минус 624 милиона лева.

Подобна е ситуацията с Китай – износът расте, докато вносът расте още по -бързо. От началото на 2021 г. до азиатската страна са изпратени над 1,2 милиарда лева български стоки, което е с над 200 милиона лева повече в сравнение със същия период на миналата година. Вносът обаче е с един милиард лева по -висок – страната ни внася над 2,2 милиарда лева китайски стоки, което е почти половин милиард спрямо 2020 г.

Страна Носете – FOB Внос – CIF Търговски баланс – FOB / CIF
Февруари 2020 г. 2021 г. промяна в сравнение със същия период на миналата година -% Февруари 2020 г. 2021 г. промяна в сравнение със същия период на миналата година -% Февруари 2020 г. 2021 г.
милион лева милион лева милион лева
Трети държави – общо 10831,8 12708.3 17.3 13178.2 16481.7 25.1 -2346,4 -3773,4
Китай 1028.3 1279.3 24.4 1735,7 2207,0 27.2 -707,4 -927,7
Турция 2024.2 2450,7 21.1 2286.1 3075.2 34.5 -261,9 -624,5
Руска федерация 474,0 466.1 -1,7 2292.3 2974.1 29.7 -1818,3 -2508,0
САЩ 621.4 821.3 32.2 415,5 272,0 -34,5 205.9 549.3

Русия или САЩ – кой купува повече български стоки?

Двамата най -големи геополитически играчи в света също са важни търговски партньори за страната, макар и не най -големите. В статистиката те заемат две крайни точки – най -голямото положително и най -голямо отрицателно търговско салдо с България.

Износът на български стоки за Русия за първите 7 месеца на тази година възлиза на 466 милиона лева, което е символично увеличение спрямо предходната година. В същото време вносът на стоки се увеличи значително и достигна почти 3 милиарда лева, в сравнение с почти 2,3 милиарда година по -рано. По -голямата част от вноса е гориво, търсенето на което рязко спадна през 2020 г., но беше възстановено тази година. Общият отрицателен търговски баланс обаче надвишава 2,5 милиарда лева, което прави Русия най -големият нетен вносител на стоки в България.

Другата крайност е търговията със САЩ, която, макар и по -малка, е по -благоприятна за страната. Износът на български стоки е 821 милиона лева, което е с точно 200 милиона повече спрямо миналата година. В същото време вносът ще бъде значително намален до 272 милиона лева от 415 милиона лева през 2020 г. Така общият търговски баланс със САЩ е плюс 549 милиона лева, което е най -високото сред всички търговски партньори извън ЕС.

Source