Румяна Ченалова е оправдана за служебно престъпление – небрежност без умисъл – ᐉ Fakti.bg новини – България

Бившата съдия на Софийския градски съд Румяна Ченалова бе оправдана по делото за престъпление по търговско дело, тъй като съдът смята, че е допуснала неволна грешка в резултат на небрежност. Това следва от мотивите на Специализирания наказателен съд, цитирани от Lex.

Ченалова беше оправдана преди 3 месеца. На 2 декември 2016 г. тя беше изпратена в съда от Специализираното звено за борба с корупцията към Софийска градска прокуратура по обвинение за служебно и документално престъпление, съобщава OffNews.

Обвинението за престъпление по служба е, че от 19.07.2013 г. до 22.01.2015 г., като длъжностно лице, заемащо отговорна длъжност – съдия от Софийския градски съд, докладчик по търговско дело, образувано по искане на Н.О.Е. LLC “- United Energy Traders” ООД, в разгара на продължаващо престъпление, като извърши 14 отделни деяния, наруши и не изпълни служебните си задължения по Закона за съдебната система и Гражданския процесуален кодекс в интерес на дружеството.

Съдия Ченалова насрочи търговско заседание по иска на дружеството от 18 юли 2013 г. в Софийски градски съд срещу Националната електрическа компания в размер на 6 459 922 лева. Той позволи разглеждането на молбата, въпреки нейната несъответствие: държавна такса от 258 396 лева, по отношение на която искът трябваше да бъде оставен непроменен до отстраняване на нарушението.


На 24 юли 2013 г. съдия Ченалова също призна обезпечението на иска в размер на 6 459 922 лева, поискано от дружеството, и издаде заповед за защита. В резултат на това сметките на NEC бяха иззети в размер на
6 459 922 лева, а дружеството не може да оперира с тези суми.

Тя беше призната за виновна само за документално нарушение, с изменение на протокола, че заповедта за превод е подадена от OET. Според съда действието е било умишлено, тъй като Ченалова не е уведомила секретаря за поправката, който традиционно в този случай е слушал записа от предишното заседание.

Но съдът счита, че тази неправилна документация е незначителен въпрос, тъй като не е причинила никакви щети. В този случай наказанието е само до 1 година лишаване от свобода или пробация, а за такова престъпление давността е само 4,5 години и е изтекла.

Съдът намира също за доказано, че държавната такса от почти 260 000 лева не е платена в началото на делото за евентуални умишлени действия в полза на ищеца. Съдията по делото също вярва на обяснението на Ченалова, че е допуснала грешка.

„Като се вземе предвид установеното, този съдебен състав признава, че тази група нарушения и неизпълнение на служебните задължения за заплащане на държавната такса са извършени от подсъдимия по погрешка, а не умишлено, като се има предвид, че те не могат да доведат до наказателна отговорност. за конкретен магистрат “, се казва в обосновката.

Съдията по делото не констатира нарушение на ЗСВ, тъй като търговското дело се разглежда по обичайния начин, без никакви доказателства за друг подход. Няма и доказателства за значителни отрицателни последици от неплатените държавни такси.

Ченалова е оправдана и поради факта, че в този случай ОЕТ не е платила допълнителна държавна такса след увеличаването на иска срещу НЕК. Според съда Ченалова не е извършила други нарушения, за които я обвинява прокуратурата.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана в специализиран наказателен съд.

През май миналата година Върховният арбитражен съд окончателно потвърди дисциплинарното уволнение на Румяна Ченалова. Дисциплинарни производства срещу нея бяха образувани по предложение на тогавашния министър на правосъдието Христо Иванов за забавяне на производството, нарушаване на Етичния кодекс, накърняване на престижа на съдебната власт и неизпълнение на други служебни задължения.

Главоболията на Румяна Ченалова започнаха, след като бившият френски посланик в България Ксавие Лапер де Кабан я нарече пример за една от „изгнилите ябълки“ в съдебната система.

Всички градове / България

Source