Резултатите от проверката в Александровская се изпращат в прокуратурата. Политика Новини от България и света

Резултатите от проверката по сигнала на доцент д-р Александър Оскар, пенсиониран член на Съвета на директорите на Университетската болница „Александровская“, относно критичното финансово състояние на болницата и незаконно съставени протоколи от заседанията. компетентните органи. „

Причината за проверката беше информацията, предоставена от доцент Оскар в качеството му на член на Съвета на директорите на 26 април тази година. той бе призован да подпише 14 минути неуспешни заседания на Съвета на стойност около 30 милиона лева.

Шефът на клиниката за очни заболявания каза още пред OFFNews, че дълговете на болницата се доближават до нейните активи – активите са около 70 милиона, а дълговете вече надхвърлят 53 милиона лева.

Какви са изводите от проверката на Министерството на здравеопазването

През последните 10 години се наблюдава устойчива тенденция към влошаване на финансовото състояние на университетската болница „Александровская“.

2012 г. е последната година, когато за медицинско заведение е отчетен текущ положителен финансов резултат.

От 2013 г., когато професор Костадин Ангелов беше назначен за изпълнителен директор – по-късно министър на здравеопазването в третото правителство на ГЕРБ, начело с премиера Бойко Борисов, финансите започнаха да намаляват. За периода 2013-2020г Осъществяването на загуба се превръща в постоянна тенденция в дейността на компанията, тъй като:

– за 2013 г. текущият финансов резултат представлява загуба в размер на 4,517 хиляди лева, а общият финансов резултат представлява загуба в размер на 33 766 хиляди лева;

– за 2014 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2 569 хиляди лева и обща загуба от финансовия резултат в размер на 36 335 хиляди лева;

– за 2015 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 642 хиляди лева и обща загуба от финансовия резултат в размер на 40 946 хиляди лева;

– за 2016 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 921 хиляди лева и обща загуба от финансовия резултат в размер на 45 898 хиляди лева;

– за 2017 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 562 хиляди лева и обща загуба от финансовия резултат в размер на 52 460 хиляди лева;

– за 2018 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 388 хиляди лева и обща загуба от финансовия резултат в размер на 59 257 хиляди лева;

– текущият финансов резултат за 2019 г. е загуба в размер на 6 047 хил. лв. и обща загуба на финансов резултат в размер на 65 304 хил. лв .;

– за 2020 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2 656 хиляди лева и обща загуба от финансовия резултат в размер на 67 960 хиляди лева.

Непокритата загуба за 2020 г. е 65 304 хил. Лева, което е увеличение от 10,20% в сравнение с 2019 г., когато непокритата загуба е била 59 257 хил. Лева. Съотношението на тежестта на дълга за 2020 г. се е удвоило спрямо предходната 2019 г., запазвайки тенденцията от предходния отчетен период.

Нарушени ли са правилата за работата на Съвета на директорите?

Проверката на Министерството на здравеопазването разкри груби нарушения на правилата за работа на Съвета на директорите в периода 2020-2021 г.

Членовете на Съвета на директорите не бяха поканени да провеждат заседания, което председателят на Съвета на директорите разреши. пренебрегват процедурата за свикване на събрание От Съвета на директорите, посочен в клауза 2 на член 18 от Правилника за работата на Съвета на директорите на „Александровская“ ЕАД УМХАТ. За периода от 12.10.2020 г. до 19.04.2021 г. от 14-те представени протоколи от заседания се установи, че 13 липсват от подписа на представител на държавата.

Общият размер на разходите, решенията за които са взети без спазване на процедурата за работата на Съвета на директорите, е 23 322 202, 81 ЛВ Без вкл. ДДС (27 986 642,44 лв., С ДДС).

По отношение на подписания договор от ст.н.с. 29.12.2020 г. в Министерството на здравеопазването в размер на 2 187 607 лева.., изразходваните средства подлежаха на проверка от Държавната финансова инспекция.

По време на одита се оказа, че при разпределяне и определяне на средства за осигуряване на над 50 процента от легловия фонд за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, не са въведени изисквания за разходването на средства, получени за конкретна цел, и е не е посочено, че същото трябва да подлежи на отделно аналитично счетоводство, според Министерството на здравеопазването.

Source