Регионалният информационен център в Търговище организира приеми в Омуртаг и Опака.

БОБСТ 14:47:01 22-07-2021
MH1446BO.003
Търговище – DIK – аутсорсирани приеми

Регионален информационен център в Търговище
организира приеми
в Омуртаг и в Опака

Търговище, 22 юли / Боряна Димитрова, БТА /
Регионалният информационен център (DIC) в Търговище организира приемни на открито в Омуртаг и Опака. Според пресслужбата целта е да се разшири и улесни достъпът на хората до информационните услуги на центъра.
По време на откритите срещи всеки участник получи актуална информация за отворените и предстоящите възможности за финансиране на проекти по програми на ЕС, както и възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и видовете мерки за подкрепа.
Според експерти на DIC най-голям интерес проявяват производителите на малини в община Опака, които се оплакват от недостиг на работна ръка и високи изисквания към тях в рамките на подмярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства. Те се надяват, че през новия програмен период ще има повече средства за развитие на това производство и че ягодите и малините ще бъдат включени като оранжерийни култури за целогодишно отглеждане, тъй като производството е силно зависимо от климатичните условия.
Очакванията на фермерите в двата селски региона са високи за подмярка 6.1 Създаване на ферми за млади фермери и подмярка 6.3 Съдействие за стартиране на развитието на малките земеделски стопанства по ПРСР, която е планирана за септември тази година. година, според персонала на Центъра.
Външните приеми присъстваха над 60 представители на местните власти, неправителствения сектор, фермерите и фермерите.
/ MH /

Source