Регионалната транспортна комисия в Ловеч препоръча на общините да преразгледат маршрутите и разписанията на автобусите.

BOBST 14:31:31 28-07-2021
GI1430BO.036
Ловеч – транспорт – автобуси – комисионна

Регионална транспортна комисия в Ловеч
препоръчва на общините да преглеждат автобусните маршрути и разписанията

Ловеч, 28 юли / Пламен Христов, БТА /
На работна среща регионалната комисия по транспорт в Ловеч препоръча на общините да преразгледат маршрутите и графиците за автобусен превоз на пътници след широко обществено обсъждане с гражданите и кметовете на населени места, съобщават от пресцентъра на областната администрация.
Предложението е направено от председателя на комисията Милко Недялков, заместник-управител на региона. В рамките на един месец всички общини от областта трябва да проверят и ревизират линиите на областните, републиканските и общинските транспортни схеми, за да ги актуализират.
Причината за това бяха многобройни сигнали до областната администрация за неизпълнение на линии и графици и неизпълнение от превозвачите на договори с общини-изпълнители. Регионалният отдел на автомобилната администрация посочи, че те контролират пътя, съставят актове на дефектни превозвачи, но след това се обръщат към съда.
През последните две години са съставени 24 акта.
В област Ловеч се осигурява автобусен транспорт по националната транспортна схема на територията на шест общини.
В момента линията Луковит – София не се изпълнява,
Плевен – Глогово, както и част от разписанието на автобусната линия Ловеч – София. В община Угърчин всички графици на маршрути са преустановени и автобусните услуги не се обслужват съгласно националната транспортна схема.
По отношение на регионалната транспортна схема най-сериозните проблеми са изправени пред община Ловеч, тъй като маршрутите по линията Ловеч – Троян не се спазват. Не е реализирана и автобусната линия Ловеч – Луковит.
По отношение на схемите за градски транспорт се оказа, че ще са необходими промени в почти всички общини. В община Ловеч не са въведени много междуградски линии, допълват от пресцентъра на областната администрация.

/ GI /

Source