Ревизионната комисия изслушва ръководителите на отоплителната мрежа на столицата (на живо)Мая Манолова СНИМКА: Руж Тонева

Парламентарната комисия за одит на държавни дружества, председателствана от Мая Манолова, изслуша днес ръководството на топлофикацията на София и представители на Столичната община относно предстоящия отоплителен сезон, финансовото състояние на компанията и получи сигнали от граждани относно сметки за отопление и топла вода.

Втората точка от дневния ред на комисията е изслушването на ръководството на ICGB и BEH относно изграждането на газопровод между България и Гърция.

Депутатите също трябва да вземат предвид сигналите на граждани, асоциации и неправителствени организации.

Source