Разходите за труд продължават да намаляват през лятото :: Investor.bg

Снимка: БГНЕС

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) разходите за труд в България са намалели значително през третото тримесечие на 2020 г. Тази тенденция се проследява от миналата година, но се засили през месеците на извънредното положение поради пандемията на коронавирус и налагането на ограничителни мерки.

През юли-септември 2020 г. общите разходи на работодателите за час, отработен от техните служители, се увеличиха само с 3,5% в сравнение с третото тримесечие на 2019 г.

Растеж в второ тримесечие беше 9.9% в първите три месеца година – с 10,2%, а през четвъртото тримесечие на 2019 г. – с 11,9%.

През третото тримесечие на годината увеличението на разходите за труд намаля значително – в сектора на услугите ръстът е 4,3%, в строителството – с 3,2%, в промишлеността – с 0,6%.

Годишни разходи за третото тримесечие награда на час работа се увеличава с 3,4%, други разходи (с изключение на заплатите) – с 3,9%. Производителността се влоши значително през летните месеци, тъй като дори през пролетта, когато коронавирусът затвори по -голямата част от икономиката, разходите за заплати нарастваха с по -бързи темпове. През април -юни на годишна база разходите за труд се увеличават с 9.7%, докато другите разходи (без разходите за труд) – с 10.9%.

По сектори на икономиката през юли -септември промяната в разходите за труд в сравнение със същия период на миналата година варира от 25,3% за операциите с недвижими имоти до -12,0% за културата, спорта и развлеченията.

Най -голямо увеличение на общите разходи за труд спрямо третото тримесечие на миналата година е отчетено в секторите на икономиката “Операции с недвижими имоти” – с 23.9%, “Публична администрация” – с 15.9% и “Дейности в сферата на здравеопазването” и социална работа “. работа “- с 8,1%. Най -голям спад в общите разходи за труд е отбелязан в културата, спорта и развлеченията – с 11,3%, хотелиерството и ресторантьорството – с 4,2%, и транспорта, складирането и пощата – с 3,3%.

Source