Разходите за труд нараснаха с почти 14%.

Най-голямо увеличение на общите разходи за труд спрямо същия период на миналата година са отчетени в секторите „Култура“, „Спорт и развлечения“, „Образование“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ на икономиката.

12:52 | 21 декември 2021 г
Актуализирано: 12:53 | 21 декември 2021 г

автор:
Bloomberg TV Bulgaria

По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за отработен час от техните служители са се увеличили с 13,8% спрямо третото тримесечие на 2020 г. В промишлеността ръстът е 14.2%, в услугите – с 11.1%, в строителството – с 14.6%.

По вид икономическа дейност през третото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на общите разходи за труд спрямо същия период на миналата година е отчетено в секторите на икономиката „Култура, спорт и развлечения” – с 26,6%, „Образование” – с 23,5 %. , и “Хотели и ресторанти” – с 16.7%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в раздел “Операции с недвижими имоти” – със 7.9%.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо третото тримесечие на 2020 г. разходите за труд на час работа се увеличават с 14,1%, а другите разходи (без възнагражденията) – с 12,3%. По сектори на икономиката промяната в разходите за заплати спрямо същия период на миналата година варира от 27,5% за Култура, спорт и развлечения до -8,6% за Операция.

Source