Разгледани са и са влезли в сила 32 дела срещу решенията на Министерския съвет за отчуждаване на имущество при строителството на магистрала Е 79.

БОБСТ 10:44:31 03-06-2021
GI1043BO.014
Видин – магистрала Е 79 – дела – обезщетение

Разгледани са и са влезли в сила 32 дела срещу решенията на Министерския съвет за отчуждаване на имущество при строителството на магистрала Е 79.

Видин, 3 юни / Валери Недялков, БТА /
Всички 32 дела, заведени срещу решенията на Министерския съвет за отчуждаване на имущество по време на изграждането на обект „Модернизация на обект I-1 / E-79 /„ Видин-Ботевград ”, бяха решени и влязоха в сила. Административен съд на Видин.В 24 дела, по 12, съдът отхвърля жалбите на страните по спора относно размера на обезщетението, установено от тях за отчужденото имущество или неговата част.
Причината е, че оценките на вещото лице съвпадат с установените размери на обезщетението по обжалваното решение. В 10 случая жалбите са удовлетворени частично и е увеличен размерът на паричното обезщетение за имота, разположен в землищата на селата Ивановци, Видин и Синаговци. Две дела бяха приключени по искане на жалбоподателите.
За следващия участък от пътя бяха образувани 8 административни дела за изграждане на същия участък на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци. На 3 от тях съдът отхвърли жалбите, на 2 бяха частично удовлетворени и размерът на паричното обезщетение беше увеличен. Две дела бяха прекратени поради неотстраняване на недостатъци в жалбата.

/ GI /

Source