Работата на тунела под прохода Петрохан е спряна.Проход Петрохански

Министерството на околната среда прекрати процедурата за оценка на въздействието върху околната среда за прединвестиционното проучване на трасето на тунела под Петрохан. Причината е, че новият път и тунел преминават през няколко защитени зони, според MEW.

Предложението е внесено в АПИ.

Експертите установиха, че повечето инвестиционни предложения попадат в шест защитени зони – Драгоман, Западна Стара планина и Предбалкани, Раяновци, Понор, Западни Балкани, Берковица. Строителството противоречи на режима на зона за сигурност „Берковица“ и поради тази причина е неприемливо.

В съответствие с чл. 2а, т. 4, т. 2 от Наредбата за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерството на околната среда информира, че министърът на околната среда и водните ресурси е издал Наредба No 4-Р / 2021 за прекратяване на процедурата, предвидена в Глава VI от закона. Законът за опазване на околната среда, включително съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Решението е публикувано за обществено разглеждане на информационното табло на Министерството на околната среда и водните ресурси в сградата на булевард „Мария Луиза“, 22 на 31.05.2021 г. за срок от 14 дни.

Решението е в Службата за оценка на околната среда, ОВОС и PZ.

Source