Пътят Гулянци-Долна Метрополия се ремонтира в Плевенска област с инвестиция от 7,8 милиона лева до края на юли.

БОБСТ 14:01:01 11-06-2021
PP1400BO.039
Плевен – пътища – ремонт

Пътят Гулянци-Долна Метрополия се ремонтира в Плевенска област с инвестиция от 7,8 милиона лева до края на юли.

Плевен, 11 юни / Малин Решовски, БТА /
В Плевенска област с инвестиция от 7,8 млн. Лева се ремонтира част от пътя Гулянци-Долна Метрополия. Проектът се изпълнява в рамките на програмата: Interreg VA Румъния – България, съобщава пресцентърът на АПИ.
Целта е да се подобри достъпа на област Плевен до трансевропейската транспортна мрежа. Участък 9 км – започва в покрайнините на Подем и завършва на кръстовището на Тръстеник и Опанец, минава през село Победа и град Долна Метрополия. Приключи реконструкцията на пътната настилка, положен е асфалтов изравнителен слой и трябва да бъде положен износен слой. Поправен е 23-километров мост през реката, приток на река Вит, и е подобрено отводняването на пътя.
Общата стойност на проекта е 7,8 милиона лева, от които 6,6 милиона лева са от Европейския фонд за регионално развитие, 1 милион лева са национално съфинансиране и над 156 000 лева са от бюджета на АРВ. …

/ PE /

Source