Първо държавната агенция наема военноморската база и след това я ремонтира.Финансовият министър Асен Василев разпореди проверката на PFIA. СНИМКА: 24 часа

Агенцията за държавна финансова инспекция отдава под наем своя център за отдих в курорта Албена на частно лице, а след това инвестира около 200 000 лева в ремонта. Това е установено от одит, възложен от финансовия министър Асен Василев, съобщиха от ведомството му.

Базата данни е дарена на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на експертите по финансов контрол в България“. Парите, инвестирани от агенцията, са 96,95% от очаквания доход от наем за целия 10-годишен период на договора.

Одитът също така установи неоправдано намаляване на наема, 3,34 пъти инвестицията в ново оборудване и мебели в сравнение с очаквания доход от наем.

Одиторският екип, извършил одита, стигна до заключението, че договорът не предвижда икономическата целесъобразност на предоставянето на базата в Албена на цената, определена по този начин.

В одиторския доклад се изразява становището, че установените несъответствия при изпълнението на задължението са показател за недостатъчна ефективност на системата за вътрешен контрол в АДФИ, а ръководството на Агенцията трябва да положи усилия за подобряване на контролната среда, управлението на риска и контролните дейности, вкл. предварителен контрол на законността при организацията и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Source