Първото преброяване на населението в България през 1881 г. отчита близо 2 милиона 8000 души. | Новини от България и света

Почти век и половина преброяването на населението у нас проследява всички значими събития в историята на България. През 1880 г. с указ на княз Александър I от Батенберг е създадена Статистическата служба на Министерството на финансите, чиято първа задача е да организира и проведе преброяване на населението. Първото преброяване на населението в Княжество България е извършено на 1 януари 1881 г. според историческата информация на НСИ.

По това време в младата българска държава живееха 2 007 919 души със средно 6 домакинства. През 1887 г., след Съюза, населението на България се увеличава до 3 154 375 в 556 400 домакинства. По това време само 10% от населението е било грамотно.

Населението на България нараства до 1985 г., въпреки две световни войни и национални бедствия. През 80 -те години 9 -милионният българин така и не се роди. Всъщност Спадът на плодовитостта започва през 70 -те години поради урбанизацията на страната и достига своя връх в края на 90 -те години. Външната миграция също започва да влияе върху намаляването на населението след демократичните промени. За През 30 -те години на преходния период населението намалява с 1 570 769 души. През 2001 г. отново бяхме по -малко от 8 милиона за първи път.

През 2011 г. България проведе първото преброяване като държава -членка на ЕС. Тогава това първото електронно преброяване у нас… Население – 7 364 570 души, 42% от тях са изчислени онлайн. Средният брой членове на семейството е само 2,4 души. Страната ни имаше най -голям брой самотни домакинства – почти една трета.

В допълнение към преброяването на населението са извършени и други видове преброявания – преброявания, държавни служители, добитък и превозни средства. Едно от най -интересните изследвания – преброяване на столетниците 1927 – 1928 г. Тогава са живели 158 столетници, двама от които на 111 и 112 години.

За да търсят столетници, интервюиращите са изминали 18 055 км и са работили общо 1120 работни дни. През 1904 г. според преброяването е имало 27 939 държавни служители, от които най -много са работили във военното министерство – 6 455, а най -малко – в министерството на външните работи – 224.

2020 г. се превърна в кризисна година за целия свят поради пандемията COVID-19. Тази година съобщи НСИ една от най -високите нива на смъртност в историята на държавата. Данните са сравними с годините на т. Нар. Испански грип. В същото време за първи път от много години се отбелязва увеличаване на вътрешната миграция в посока град-село.

Ще имаме най -точните демографски данни за това колко от нас сме, кои сме и как живеем след националното преброяване на населението и жилищата. Тя започва след честването на 136 -годишнината от обединението на България, точно в 0.00 часа на 7 септември.

Source