Първият прокурор на ЕС в България по bTV: Ще проследим измамите при възстановяване на COVID

Очаква се Европейската прокуратура да реагира своевременно на всеки сигнал за изразходване на европейски пари за възстановяване от коронавируса и незаконно изразходваните средства ще бъдат върнати. Това подчерта първият български магистрат в новата структура Теодор Георгиев в интервю за bTV.

Европейските прокурори вече са започнали работа по конкретни дела, включително трансгранични измами с ДДС над 10 милиона евро.

„Очакваме, че броят на разследванията за злоупотреба с еврофондове ще се увеличи във всички държави-членки. Определено очакваме доходи от България. Предоставихме такава информация – около 200 досъдебни производства и 50 преписки, свързани с престъпления, засягащи финансовите интереси на съюза “, каза тя.

Георгиева коментира и въпроса за делегираните прокурори, чийто брой в крайна сметка България не успя да попълни: (…) В същото време имаше колеги с богат опит, които не бяха предложени. „

– Днес е първият ви ден на работа. Има ли съобщения за вас през първите няколко часа или не?

Доколкото знам, първият вече е регистриран: досъдебното производство е дошло от Германия. Това е случай на трансгранична измама с ДДС за над 10 милиона евро.

В този случай той се разпространява. Разследващият прокурор е европейският прокурор на Германия. Той ще дава указания на упълномощени прокурори, които провеждат разследвания в Германия. И тук той е назначен в камарата, която ще работи с европейския прокурор. Имайте предвид, че системата за разпределение на реферали е, доколкото разбирам, доста заета в момента, така че мисля, че ще имаме повече посещения до обяд.

– Къде очаквате най-много случаи?

Ще бъде трудно да се направи предварителна прогноза. Днес, на срещата във връзка с откриването на Европейската прокуратура, главният европейски прокурор г-жа Kovesi засегна въпроса за различния брой разследвания в различни страни. Очакваме, че броят на разследванията за злоупотреба с еврофондове ще се увеличи във всички държави-членки.

Определено очакваме доходи от България. Предоставихме такава информация – около 200 досъдебни производства и 50 преписки, свързани с престъпления, засягащи финансовите интереси на съюза.

– Да обясним на хората – може ли сигнал, доклад за престъпление, да стигне до края? Тук хората в България не вярват на нашата съдебна система. Ще бъде ли възможно да се обърнете към съда?

Разбира се, ще има процес. Това е и идеята за създаване на Европейска прокуратура, това е първата над национална структура, която може да обедини и обедини разследванията в държавите-членки и които са част от Европейската прокуратура. Неговата структура не е случайно създадена в този вид – т.е. имаме централизирано ниво – европейски прокурори, но имаме и децентрализирано ниво – европейски оторизирани прокурори, които ще работят на местно ниво.

Всеки сигнал, изпратен от физическо или юридическо лице, ще се разпространява автоматично в системата. Ако това попада в компетенцията на Европейската прокуратура, то автоматично ще бъде разпределено в системата на европейския прокурор. Той редовно ще докладва за своите процесуални и следствени действия както на Европейския прокурор, така и на Европейската камара.

Европейската прокуратура се състои от 15 камари, които включват колеги от всички 22 държави-членки, т.е. Абсолютно всички европейски прокурори, действащи като членове на камарите, ще следват всички сигнали, получени от България, както и от приложената към тях информация, както и действията, които се извършват в рамките на тези разследвания.

Ние не само очакваме окончателното, но и очакваме успешното приключване на разследването, разбира се, със съответните доказателства в съда, а прокуратурата очаква доказателства за обвинителния акт в съда.

– Какви въпроси в България ще стигнат до вас?

Когато имаме досъдебно производство, това е конкретно разследване на престъпления, засягащи бюджета на ЕС. Това могат да бъдат присвоени средства, свързани с обществени поръчки, присвояване на субсидии от европейски фондове, данъчни измами с ДДС в размер на над 10 милиона евро, действия на организирани престъпни групи, насочени към увреждане на европейския бюджет. И, разбира се, пасивна и активна корупция по смисъла на директивата. Това е търсене и подкуп, когато засяга равнището на ЕС.

В такива случаи имаше сигнали, че българската прокуратура е започнала разследване. Следователно имаме досъдебно производство. Това разследване все още предстои – т.е. то не стигна до съда, защото ако делото беше открито с обвинителен акт в съда, тогава ние, Европейската прокуратура, нямаме юрисдикция. Тези образувани и в очакване на приключване на досъдебни производства, които не са завършени по една или друга причина в българската прокуратура и се отнасят до престъпните деяния, които изброих, ще ни бъдат изпратени, за да преценим дали ще продължим разследването.

Имаме различни вътрешни правила, според които провеждаме тази оценка, но най-често срещаното е, че те явно са в материалната компетентност на Европейската прокуратура. Ако те са в нашата компетентност, ние ще завършим тези разследвания, защото имаме задължителната компетентност да ги извършим. Ако не са там, те ще бъдат върнати в прокуратурата.

Също така ме питате, че преписката е сигнал, че досъдебното производство не е започнало, тъй като не са събрани достатъчно данни. Причините за несъбиране на данни могат да варират. Може би това са съвсем скорошни сигнали, че по това време не е било възможно или по някаква причина не е била събрана допълнителна информация в подкрепа на решението на прокурора за започване на досъдебно производство. Ще проверим и тези предупреждения, но трябва да се отбележи, че когато предупреждението не е подадено от физическо или юридическо лице, а от компетентен национален орган, Европейската прокуратура може да го върне с искане за допълнителна информация.

Ако е очевидно, че това престъпление попада в компетентността на Европейската прокуратура, сигналът се предава на упълномощения европейски прокурор, който образува досъдебно производство и започва да работи с всички правомощия на всеки национален прокурор в България.

– Какъв е вашият бюджет сега?

Честно казано, не ме интересуваше лично. Имахме много бюджетни спорове, защото имаше искания за увеличаване на бюджета поради необходимостта от наемане на повече персонал. Разполагаме с асистенти за правна помощ, специализирани адвокати. Мисля, че бюджетът сега е 43 милиона.

– Очаквате ли повече предупреждения, свързани с COVID –деветнайсет?

Трябва да се подчертае, че г-жа Вера Юрова, вицепрезидент на Европейската комисия, заяви, че рекордният европейски бюджет на участващите държави всъщност се разпределя за страните, страдащи от пандемията.

Въз основа на това се очаква Европейската прокуратура, заедно с OLAF, да реагират своевременно и своевременно на всеки сигнал относно изразходването на тези средства и тяхната възможна злоупотреба. незаконно изразходвани средства.

– Само България е останала с 4 прокурори, говорим за делегати. Защо стигна до тук? Къде беше грешката?

Имаме процедура, която все още не е приключила. Делегираните прокурори, по споразумение между европейския генерален прокурор, г-жа Ковеши и националните власти на България, а именно представителите на Върховната прокуратура и Прокурорския съвет на ВСС, се договориха за броя на делегираните прокурори от 10.

В съответствие с регламента, както и по силата на вътрешни правила, приети от Прокурорската колегия на ВСС, ако кандидат бъде отхвърлен от Европейската прокуратура, се изпраща следващият кандидат с най-голям брой гласове. Имаме незавършена процедура, тя все още не е приключила, Прокурорският съвет на ВСС трябва да изпрати следващите кандидати по този начин – в съответствие с регламентите, но и със свои правила, които е приел във връзка с процедурата за подбор.

Във връзка с въпроса ви относно факта, че бяха предложени 10 кандидати и бяха одобрени 4, това беше отразено, да кажем още веднъж – имаше проблем с несъответствието на заявленията с критериите, установени както в регламентите, така и във вътрешното правило на прокуратурата на ВАС. А именно – практическият опит в наказателното производство по финансови, данъчни и икономически престъпления, както и опитът в международното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Назначените колеги имаха различен профил и специализация, които не отговаряха на изискванията на член 17 от правилника, както и на правилата, приети от Прокурорската колегия. В същото време имаше колеги с богат опит, които не бяха предложени. Не мога да анализирам причините за това, но отново днес комисар Андерс напомни на всички държави-членки, че очакваме приключването на процедурите, защото не сме единствените, които не са попълнили целия брой.

Source