Първите пет приоритета на плана за модернизация на България

След като обяви, че кабинетът му ще бъде най-реформаторският, с ДНК на бъдещето, Николай Василев, номиниран за министър-председател и след това припомнен от „Има такива хора“, избра и обяви пет ключови приоритета, на които щеше да има заложи, ако е бил потвърден в офиса.

Приоритетите на Николай Василев са предимно икономически и се съдържат в неговия проект „Модернизация на България“; 300 приоритета на 68 страници идеология и платформа.

Защо той предложи само петте най-важни на публиката, Николай Василиев аргументира, че все още разбира по-голямата част от икономическата политика.

Започна с разрез данъци за всички:

  • фиксиран данък се намалява с 1% – до 9%,
  • фиксирана ставка на ДДС 18%, с едно изключение – за международен туризъм, където ставката е намалена на 5%.
  • данък върху доходите от банкови лихви – 0% (доходите от лихви, придобити от местни физически лица от банкови сметки, подлежат на окончателен данък от 8% (член 38, параграф 13 и член 46, параграф 4 от данъка върху доходите на физическите лица). .. .

Николай Василев продължи бюджет, където разчита на балансиран финансов план на държавата – без дефицит и намаляване на тежестта на дълга. „Плъзгаме се по спирала на дълга и дефицитите, а допълнителните очаквания за нови и нови разходи са допълнително завишени“, коментира той.

Двата приоритета на Василев ще се съчетаят в един: увеличаване доход:

  • силно увеличение на заплатите на лекари, учители, университетски преподаватели;
  • увеличаване на пенсиите с 35%, но по нов начин. Той не каза как, но каза, че икономическият растеж е ключов.

Прозрачност държавни поръчки и борба с изпирането на пари. Василев се похвали, че има ясна визия и ноу-хау как да го направи.

По отношение на приватизацията на Българската банка за развитие Василев отбеляза, че той е автор на тази идея от 2002 г. Според него не е необходима „остатъчна“ държавна банка. Според него посочената банка не е постигнала нито една от целите, за които е създадена.

Source