Първата инвестиция на Фонд „Три морета“ в България – във възобновяема енергия

Инвестиционният фонд за инициативи на три морета (3SIIF) се похвали в петък с първата си енергийна инвестиция, включително български активи. Фондът, който се занимава с развитието на Балтийския, Адриатическия и Черноморския регион и чийто акционер е държавната Българска банка за развитие (BDB), е придобил значителен дял в Enery Development GmbH. Обяснението е, че фондът не разкрива тази информация, но според собствените си правила размерът на инвестицията в проекта варира от 50 до 250 милиона евро.

Австрийската компания Eneri се занимава с производство на енергия от възобновяеми източници. Портфолиото му с оперативен капацитет е 85 MB, от които 50 MB се намират в България. Има проекти за развитие на 2GVGW за производство на слънчева енергия в България, Чехия и Словакия, които попадат в рамките на инициативата Трите морета.

Съществуващите акционери на RP Global и Enery Management ще продължат да инвестират с дългосрочна визия за партньорство, което ще стимулира растежа в региона на Трите морета. Сделката ще бъде завършена след получаване на регулаторно одобрение.

Инвестициите на фонда са насочени към развитието на съществуващи и в процес на изграждане слънчеви активи и други възобновяеми енергийни източници в Централна и Източна Европа.

Енери влезе в България през 2020 г., след като придоби от Saudi ACWA Power най-голямата фотоволтаична централа в страната – в село Караджалово, близо до Първомай, с площ от 1000 хектара.

Фокусирайки се върху развитието на фотоволтаичния сектор, Enery е в съответствие със стратегията на Зеления инвестиционен фонд и цели енергийния преход в региона. Европа, въпреки условията с високи нива на слънчева радиация и достъпност, е подходяща зона “, казват от фонда.

„Очаква се все по-належащите нужди на региона за декарбонизация да отворят значителни възможности за инвестиции във възобновяема енергия в краткосрочен план“, се казва в изявление на BDB.

Инвестицията Enery е третата в 3SIIF след подкрепа за проекти в областта на транспорта и цифровата инфраструктура.

Досега финансирането е получено от полската компания Cargounit, една от най-големите частни лизингови компании в Европа, и Greenergy Data Centers, платформа за центрове за данни, фокусирана върху Централна и Източна Европа.

До момента българските институции са предложили четири проекта за финансиране по Инициативата за трите морета. Те са предназначени да възстановят проектните параметри на железопътната линия. Линия Русе-Варна, изграждане на тунел под прохода Петрохан, разширяване на газохранилището в Чирен, оценено на 500 милиона лева, и изграждане на магистрала Черно море от Варна до Бургас.

Инициативата за трите морета обединява 12 държави-членки на Европейския съюз – Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Той е създаден на ниво държавни глави през 2015 година. Една от основните му цели е да засили икономическото сближаване между страните от региона и страните от Западна Европа чрез развитие на транспортна, цифрова и енергийна инфраструктура и свързаност. Проектът разчита на активно партньорство с Европейската комисия, както и с Германия и САЩ.

Създаденият за това фонд вече е събрал над 1 милиард евро, от които 20 милиона евро са предоставени от BDB. Фондът има за цел да събере между 3 и 5 милиарда евро и да привлече 600 милиарда евро инвестиции в транспорт, енергетика и цифрова инфраструктура по оста север-юг до 2030 г. и да компенсира разликите в развитието на отделните региони на Европейския съюз. …

В началото на юли София и президентът Румен Радев ще бъдат домакини на годишната среща на върха на инициативата.

Source