Пълна подмяна в холдинга за 1 милиард лева.НИКОЛАЙ ЦОНЕВ

На 15 юли ръководството на държавната компания, която управлява 1 милиард лева, беше напълно сменено.

Според доклада на компанията в Търговския регистър, на заседание на надзорния съвет, проведено на 15 юли, ръководството на държавното дружество „Български ВиК Холдинг“ е напълно заменено.

Николай Цонев, бивш военен министър в правителството на тройната коалиция, обявен миналата седмица да контролира компанията, сега е председател на надзорния съвет.

Със заповедта на временния министър на регионалното развитие Виолета Комитова от 5 юли той е включен в надзора заедно с други две – Надежда Николова и Николай Ганев. И трите заповеди подчертават, че те са временно назначени от членове на надзорния съвет в очакване на конкурс за тези длъжности. Такива състезания все още не са обявени – нито на уебсайта на регионалното министерство, нито на уебсайта на Агенцията за държавни предприятия и контрол.

Въпреки факта, че и тримата са временни, на заседанието на 15 юли Николай Цонев е избран за ръководител на надзора, а Николай Ганев – за заместник-председател.

Интересно е също така, че само два дни след като стана известно за трима нови членове на надзора, по тяхно искане, настоящият му председател проф. Николай Лисев и неговият заместник проф. Румен Арсов.

В „24 часа” има искане от професор Лисев на 7 юли и в него се казва, че основната причина за напускането му е, че „са предприети мерки за неоправдано уволнение на две трети от надзорния персонал на„ Българско водоснабдяване и канализация ”. Холдинг „, чиято работа организирах и чиито решения подкрепях, тъй като ги считам за правилни, законни и отговарящи на интересите на държавата и сектора на водоснабдяването и канализацията.“

Проф. Лисев е един от най-големите специалисти по водоснабдителни системи в България, участвал в проектирането и изграждането на много язовири и водопроводни системи в България, Алжир, Сирия, Испания. Той изнася лекции по хидравлика и хидрология в Университета по архитектура, строителство и геодезия, т.е. – колежка на Виолета Комитова, която също преподава в УАСГ. Интересно е също така, че въпреки многобройните критики към бившите управители в областта на регионалното развитие и Комитова и нейните заместници, те все още не са споменали нито дума за водния сектор или самия водоем и не са обявили, че извършват проверки в тази сфера.

На същото заседание на 15 юли оперативното управление на холдинга се сменя – изпълнителният директор Иван Иванов и Венцислав Тодоров бяха освободени от борда. Тези двамата не присъстваха на заседанието или поне не подписаха протокола и не гласуваха.

Това обаче не беше необходимо, тъй като с увеличаването на броя на членовете на надзорния съвет беше достатъчно само новоназначените членове на надзорния съвет с мнозинство да гласуват по решения.

Водният холдинг е създаден от последното правителство на ГЕРБ през 2020 г., за да консолидира държавните дялове и интереси във водоснабдителните и канализационни компании в цялата страна. Без това е невъзможно да се реализират проекти в рамките на оперативните програми в сектора, тъй като повечето от водоснабдителните компании у нас изпитват финансов недостиг. Уставният капитал на Българския водопровод и канализация холдинг ЕАД е 1 милиард лева, който всъщност е изплатен през миналата година. Досега почти 100 милиона лева от тези пари са изразходвани за плащане на сметки за ток на няколко водоснабдителни компании, които са били заплашени от прекратяване на дейността си.

Source