Публична дискусия за жилищни сгради – news Fakti.bg новини – Недвижими имоти

Във връзка с реакцията, получена от комисаря по правата на човека на Република България, организации и граждани, депутати относно изтичането на установения срок за изготвяне на технически паспорти на съществуващи сгради, Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект за изменение на Указ 5 от 2006 г. „За технически паспорти на конструкции“.

Проектът предвижда технически паспорт на съществуващата структура, който ще бъде изготвен след проверка в съответствие със Закона за устройство на територията. Това ще се случи по време на строително-монтажни работи, обхващащи цялата конструкция. Те трябва да получат разрешение за строеж. Паспортът ще бъде издаден и по време на строително-монтажни работи, които обхващат част от обекта, но засягат неговото изграждане.

Според предложеното изменение изготвянето на технически паспорти на съществуващи сгради – държавна държавна и общинска държавна собственост – ще се извършва до 31 декември 2032 година.

Целта на изменението е да облекчи бизнеса, гражданите, централната и общинската администрация от допълнителната тежест на разходите в контекста на икономическото възстановяване след пандемията COVID-19.


Срокът на публичното обсъждане на проекта е 14 дни.

Документите можете да намерите в раздела „Проекти на наредби„На уебсайта на Министерството на регионалното развитие и подобрения и c Портал за обществена консултация

България

Source