Публикуван преработен план за възстановяване – Политика – България – NOVA News

Преработената версия на Плана за възстановяване и устойчиво развитие на България е публикувана на уебсайта Nextgeneration.bg и е достъпна за публичен коментар. Според пресслужбата на вицепремиера Атанас Пеканов, последната санкция за дългосрочни ангажименти, определена като изискване от европейските служби, ще се очаква от партиите в парламента.

Пеканов: Парите за България по плана за възстановяване не са застрашени

„Първо, искам да благодаря на брилянтните екипи, които са свършили огромно количество невидима работа през последните 8 седмици. Механизмът за възстановяване и устойчивост е уникален нов инструмент на Европейския съюз, който изисква всяко предложение за финансиране на проекти да отговаря на точни и строги критерии. Това изисква сериозна техническа работа за подготовка и валидиране на всеки проект. Министерствата и други участващи ведомства бяха активно включени в работата по плана – въпреки че няма да крия, готовността на проекта, експертизата и ангажимента за реформи не са достъпни за всички страни. Проведохме десетки срещи и консултации, проверихме всяка касова бележка и преработихме огромен брой проекти. За този кратък период от време ние изготвихме план, който отговаря на нашите по-високи критерии за осъществимост на използването на средства “, каза Атанас Пеканов.

Мненията на неправителствения сектор и социалните партньори ще бъдат получени в офиса на вицепремиера през следващите дни. И след създаването на Народното събрание те ще искат да се споразумеят и обсъдят с политическите партии.

„Планът за възстановяване и устойчиво развитие ще идентифицира много приоритетни проекти за страната през следващите години. Ако искаме да осигурим прилагането му, трябва да имаме стабилност и политически консенсус. Има важни политически решения, които само представители на политически партии могат да вземат. В нашите дискусии със службите на ЕО остават две важни изисквания, по които не сме постигнали пълен консенсус – по-бърз преход към зелена среда и реформи, свързани с върховенството на закона и доброто управление. Неправилно е правителството да поема такива сериозни и дългосрочни задължения, като тези, които засягат дългосрочното развитие на регионите с въглища. Друга област, в която остава да се вземат важни решения, тъй като са необходими по-нататъшни реформи, е справедливостта и върховенството на закона. Въпреки многобройните срещи и дискусии, редица въпроси остават отворени и изискват координация със службите на Европейската комисия “, признава вицепремиерът по европейските фондове Атанас Пеканов. И двете теми изискват политически и социален консенсус и трябва да бъдат признати от отговорните за тяхното изпълнение, демократично избрани партии.

Що се отнася до други сектори, новата версия на плана е увеличила финансирането на такива важни елементи като образование, здравеопазване и социални услуги. Планът включва и нови реформи, които частично решават проблема с свръхконсолидирането на средства и отделни проекти, специално за столицата. Тежестта върху енергийния сектор е повишена, за да задоволи стремежите на европейските институции за по-високи амбиции. Повечето от проектите са модифицирани, за да се използват по-добре финансовите ресурси, а откритите несъответстващи компоненти са премахнати.

През следващите дни стратегическият документ ще бъде отворен за разглеждане, докато политическите партии решат коя окончателна версия на документа трябва да бъде представена на Брюксел и изчакат становищата и коментарите на всички заинтересовани страни.

Можете да видите плана тук: https://www.nextgeneration.bg/

Source