Професор Анастас Герджиков остава ректор на СУ – Политика

 • 24 ноември 2021 г
  14:10

 • 1952 г.
 • 24
 • Членове на Общото събрание на Софийския университет решиха, че професор Анастас ГерджиковРоден на 28 февруари 1963 г. в с. Кърджали. Завършва Националната гимназия на древните през 1982 г. остава ректор на Алма матер.

  Това стана, след като професор Герджиков на днешната среща ги запозна с мотивите си да се кандидатира за президент на Република България. Той изрази готовност незабавно да подаде оставка, ако Общото събрание прецени, че кандидатурата му се отразява негативно на Софийския университет.

  Проф. Герджиков с първия си коментар след изборното поражение: Тези няколкостотин хиляди гласа няма да бъдат пропилени!

  Членовете на ОС подкрепиха ректора и изразиха общо мнение, че той трябва да продължи мандата си, съобщиха от СУ.

  Общото събрание на СУ “Св. Климент Охридски” се проведе в съответствие с противоепидемичните мерки в онлайн формат, в което участваха 336 регистрирани участници в заседанието на висшия колегиален орган на университета.

  Дневен ред на срещата:

  Промени в състава на комисиите на Общото събрание; Годишен доклад на ректора за състоянието на университета; Годишен отчет за дейността на Контролния съвет; годишен доклад на университетския обществен адвокат; Попълване на състава на Академичния съвет. След гласуването въпросът за изменения и допълнения на Устройствения правилник на Софийския университет в предварителния дневен ред беше отложен за следващото заседание на Общото събрание. Общото събрание одобри годишните отчети на ректора, надзорния съвет и обществения застъпник на университета. В следващите дни членове на Общото събрание ще проведат тайни избори за попълване на Академичния съвет на Софийския университет от студентската квота.

  Мая Йорданова

  1952 г.
  24

  Source