Промяна на плана: какви нови проекти ще се появят във версия 2.0 Икономически новини от България и света

Новата версия на Националния план за възстановяване и устойчивост, изготвен от екипа на вицепремиера Атанас Пеканов, вече стана факт.

Всъщност повечето от проектите в него са променени и много от тези, които са били в първата версия, подготвена от неговия предшественик Томислав Дончев и кабинета Борисов-3, са претърпели пълна промяна. Предлага се решение на един от големите проблеми, с които България ще се сблъска през следващите години – това, което се случва с басейна на Марица, където трябва да бъде затворена силно замърсяващата ТЕЦ „Марица Восток-2”. Подобрената версия предвижда изграждането на газова електроцентрала с мощност 1 GW.

Първото нещо, което прави впечатление е, че средствата са увеличени в две основни области – преходът към зелена среда и иновациите. В новия национален план те получават съответно 36,8% и 27,4% от общия бюджет. Във версията на ГЕРБ техните дялове са съответно 35,6% и 26%.

Финансовата рамка е 12,6 милиарда лева от ЕС и над 8,2 милиарда лева съфинансиране от България.

Естествено, зелените инициативи в новия национален план имат много общо с енергийния сектор. Участието на частни инвестиции в проекти се предвижда за около 3,6 милиарда лева, а с държавно финансиране ще достигне 4,32 милиарда лева. Така на практика зелените инвестиции у нас могат да възлизат на около 9 милиарда лева.

Тези средства ще бъдат използвани за енергийна ефективност и технологии за възобновяема енергия.

Рехабилитацията продължава в новата версия

Над 1,844 милиарда лева, или 14,6 процента от парите, са предвидени за обновяване на сгради. Държавното съфинансиране за тази позиция е 621,7 милиона лева. Новото тук е, че помощта за подобряване на енергийното снабдяване на жилищата ще зависи от възрастта на жилищата.

Има две възможности.

Най-старите сгради ще получат 100% безвъзмездно финансиране. Тези с енергиен рейтинг D, построени предимно между 1991 и 2001 г., ще могат да разчитат на 85% от парите за ремонт. Останалото ще бъде съфинансирано от собствениците.

Предвижда се бюджет от 140 милиона лева от ЕС плюс 100 милиона национално съфинансиране за инсталиране на фотоволтаични клетки на покривите на частни къщи. Парите ще бъдат на разположение на хора, чиито домове не са свързани с топлофикационна или газоразпределителна компания.

330 милиона лева бяха отпуснати за изграждане на инфраструктура за пренос на водород, както и други нисковъглеродни горива за електроцентрали в районите, работещи с въглища.

Други 68,4 милиона лева са отпуснати за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз.

Газова централа на площадката на ТЕЦ „Марица Восточна 2“

Решението на проблема с предстоящото затваряне на ТЕЦ „Марица Изток 2“, което ще остави десетки хиляди хора без работа в басейна на Марица, е изграждането на нова газова централа на територията на комплекса. Той ще има капацитет от поне 1 GW и ще подкрепи плана за 498,7 милиона лева от ЕС. Впечатляващото е националното финансиране, което е повече от два пъти от европейските фондове – 1,16 милиарда лева от бюджета. Общият бюджет за изграждането на новата електроцентрала на газ е 1,6 милиарда лева.

Има още един за този проект. Говорим за изграждането на газопровод, който да доставя синьо гориво до бъдещия завод, както и до други индустриални потребители в региона. За тези цели са отпуснати 32,6 милиона лева. Вероятно тази тръба ще бъде снабдена с електричество от свързваща линия, която в момента се изгражда между България и Гърция.

Планът на Пеканов предвижда и изграждането на най-малко 1,7 GW капацитет за възобновяема енергия чрез инвестиции от 877,7 милиона лева от ЕС и 1,78 милиарда лева от бюджета. Още 92,5 милиона лева са предвидени за пилотен проект за производство на енергия от геотермални източници.

Сериозни средства се отпускат и за изграждането на цифрова инфраструктура – 527,2 милиона лева от ЕС и 404,9 национално съфинансиране.

Включени са и няколко железопътни проекта. За дигитализация и модернизация на системите за безопасност и енергийна ефективност по железопътните линии на мрежата TEN-T бяха отпуснати 296,5 милиона лева. 273,2 милиона лева бяха отделени отделно за тягови подстанции и системи за управление. Програмите предвиждат и средства за нови влакове: 217,6 милиона лева 360 милиона лева остават в плана за разширяване на третия диаметър на софийското метро.

И накрая: линейки да се появят в България

Планът на Пеканов включва и изцяло нов проект, чието изпълнение у нас се отлага от много години – въздушно-спасителна операция чрез национална мрежа от медицински хеликоптери. В момента България е единствената държава в Европа, в която няма въздушна линейка.

154,5 милиона лева са предвидени за осигуряване на самолети за линейка и техните бази на територията на страната. Основната част от тези средства ще бъдат осигурени от ЕС – 129 милиона лева. Въвеждането на системата за въздушно спасяване HEMS беше един от основните приоритети на партията „Има такъв народ“, която спечели парламентарните избори на 11 юли.

Source