Промените, предложени от Столичната община по отношение на обезщетението за родители на неприемливи деца, са публикувани на уебсайта на Министерството на образованието и науката.

BOBST 18:16:31 04-08-2021
IS1815BO.045
образование – деца – детски градини

Промените, предложени от Столичната община по отношение на обезщетението за родители на неприемливи деца, са публикувани на уебсайта на Министерството на образованието и науката.

София, 4 август / Даниил Стоянов, БТА /
Промените, предложени от Столична община (СО) за компенсиране на разходите на родители на деца, които не са приети в детски градини, бяха публикувани днес на уебсайта на Министерството на образованието и науката, съобщава Столична община.
Предложения бяха направени от работна група, ръководена от заместник -кмета в областта „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ – Мирослав Боршош с участието на общински съветници, експерти от отдел „Образование“, представители на работодатели и обществени организации. , директори на детски градини. Целта на промените е да се улесни получаването на обезщетение за семействата, обясниха от общината.
За общини с регионални поделения, като например община, по решение на кмета е възможно прилежащата територия на детска градина или училище да не включва прилежащи територии.
Разширява се кръгът от специалисти, които имат право да се занимават с възпитание на деца, останали извън държавните и общинските детски градини. Включени са и студенти, които са учили през изминалата година в преподавателски специалности.
На родителите се дават повече възможности да кандидатстват за обезщетение и освен 5 ноември, както е било досега, заявленията могат да се подават до 5 -то число на всеки месец от декември до юли.
Административната тежест за родителите е намалена и към повторното искане за плащане са приложени само онези документи, в които са настъпили промени.

/ Е /

Source