Прокуратурата на Софийска област обяви влязлата в сила присъда – Новини

От 12:17:31 20-07-2021
GI1216OT.020
обвинителен акт – обявление – присъда

Прокуратурата на Софийска област обяви влязлата в сила присъда

Изречение

N 178171 от 17.08.2020 г. София

РЕЧЕНИЕ
София, 17 август 2020 г.

ИМЕ НА ХОРАТА

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО РАЗДЕЛ, 9-ти състав, на открито заседание на седемнадесети август две хиляди и двадесет години, съставено от:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.К.

с участието на прокурора на SRS EI и секретаря на VA, като се вземе предвид заключението на съдията на NOCHD N 4767 относно описа за 2018 г. въз основа на закона и наличните по делото доказателства,

ОФЕРТИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия ЮРИ ТИХОНОВ КРАСИН, роден на 6 октомври 1975 г. в София, българско гражданство, средно образование, разведен, неосъждан, безработен, ВИНОВЕН за това на 30.08.2016г. около 22:00 часа на местния път той е извършил неприлични действия, грубо е нарушил обществения ред и е изразил явно неуважение към обществото, а именно: без личен мотив и на обществено място, например чрез ритане, удряне и блъскане, счупване на лявото огледало за сумата от лева. 70,00 (седемдесет лева) и разби задния регистрационен номер на модел на Opel „Insignia“, използван от EKF, и разби чистачката на задното стъкло на Nissan модел „M“. на стойност 30,00 лева (тридесет лева), използвани от ИАФ, щети в общ размер от 100,00 лева (сто лева) – ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ЧЛЕН 325, ал. 1 от Наказателния кодекс, ЗА КОЙТО и на основание 325, ал. . Наказателният кодекс във връзка с член 54 от Наказателния кодекс ГО ПРИЕМА 1). въз основа на член 42а, параграф 2, параграф 1 и параграф 2 по-горе параграф 1 по-горе параграф 3, параграф 1 от Наказателния кодекс на наказанието „ПРОБАЦИЯ“ в съответствие със следните пробационни мерки – 1.1.) Задължителна регистрация на този адрес за период от шест месеца два пъти в седмицата и 1.2.) Задължителни срещи с пробационен служител в рамките на шест месеца и ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ЩЕ БЪДАТ ПРИНУДЕНО чрез публикуване на диспозитива на присъдата в централния ежедневен медиен вестник при влизане и в сила.

ОСЪЖДА подсъдимият ЮРИ ТИХОНОВ КРАСИН (чиято самоличност е отстранена от делото) да заплати на държавата и за сметка на СДВР сума в размер на 227,24 лева, представляваща направените разходи по оценката на делото, заедно със сума от 5,00 лева за официално издадения изпълнителен лист.

Присъдата може да бъде обжалвана или обжалвана в рамките на 15 дни от днес в Софийския градски съд.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
VC.

/ GI /

Source