Проектът Patronage Care + помага на близо 2000 нуждаещи се жители на Пловдив.

БОБСТ 14:06:31 03-06-2021
GI1406BO.054
Пловдив – хора с увреждания – грижи

Проектът Patronage Care + помага на близо 2000 жители на Пловдив в нужда.

Пловдив, 3 юни / Дима Шопова, VTA /
Община Пловдив представи най-новия си проект Patronage Care +, който според заместник-кмета Георги Титюков е „голям проект, насочен към хората в нужда от Пловдив“. Според него това е продължение на компонент 2 за осигуряване на ежедневна домашна грижа за над 500 жители на Пловдив с допълнително възнаграждение за извънреден труд на социални работници през трудния период на пандемията на COVID. Patronage Care + се подпомага от ОП за развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Титюков добави, че целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на помощ у дома на възрастни хора и хора с увреждания чрез услуги у дома, както и подпомагане на адаптирането на социалните услуги у дома. Общата му цена е 2 823 558 лева, срокът за изпълнение е 14 месеца.
Patronage Care + дава възможност за почасови социални и домашни здравни услуги да се предоставят на 560 възрастни хора, които са инвалиди, инвалиди или карантина поради COVID-19. Те могат да разчитат на доставка на храна, лекарства и основни консумативи, закупени със собствени средства, както и спешна помощ.

/ GI /

Source