Продължаваме да променяме предложенията за финансиране на училища с нова формула от 2024 г.

Временният министър на образованието акад. Николай Денков, който се очаква да бъде номиниран за участие в редовната власт в номинацията „Продължаваме да се променяме“, иска да въведе финансиране на училищата в съответствие с качеството на 2024 година. оценка на стойността” трябва да започне да функционира за всяко конкретно училище в съответствие с методологията, предложена от Световната банка.

„Това ще премахне термина „елитно“ училище в сегашния му смисъл“, Това заяви Денков по време на коалиционните преговори с БСП, ITN и Демократична България в образователния сектор.

Идеята му е да използва математически формули, за да оцени всяко училище доколко то е допринесло за образователните резултати на своите ученици. По този начин, ако едно училище работи в отдалечен район и има повече проблемни ученици, то няма да бъде ощетено, а ще бъде оценено според представянето на своите възпитаници в по-предизвикателна среда.
За тази цел ще се провежда национално стандартизирано външно оценяване преди всеки учебен етап, като резултатите от всяко училище ще се следят спрямо средното ниво на децата преди и след преминаването към съответното образователно ниво (1. клас, 4. клас , 7 клас). и др.).

Според Николай Денков училищата реално могат да получат финансиране за новото оценяване от 2024 година.

Намаляване на учебниците

Има такива, които предлагат да се намали броят на учебниците до два за всеки предмет във всеки клас, а БСП разработи старата идея на Корнелия Нинова за по един учебник за всеки предмет. Левицата заяви, че е готова за гъвкавост и ще приеме два учебника, но при условие, че сегашното превръщане на отпечатването на учебници в рентабилност бъде спряно. „Необходима е промяна на системата за оценяване на учебниците, което сега се прави формално“, казаха от левицата.

Николай Денков се застъпи за замяната на академичния стил в учебниците с нови умения като критично мислене, работа в екип и др.

Според Юлия Чортленева от Има такива хора, учебните програми са голям проблем, особено по история. Според него те трябва да бъдат съотнесени с възрастовите особености на учениците.

БСП също се съгласи с идеята за цялостно преразглеждане и преразглеждане на учебните програми, но с условието да не се допуска „джендър идеология“ в образованието.

Според TIN е необходимо да се направи задълбочен анализ и след това да се отмени националната външна атестация в четвърти клас и да се замени с изпит по български език. Академик Денков обаче категорично не се съгласи с това предложение, тъй като то би провалило идеята за финансиране на училищата по отношение на качеството.

Според ДБ финансирането на образованието трябва да бъде обвързано с БВП и 4% трябва да отиват за средно образование, 1% за висше образование и 1% за наука. Коалицията като цяло подкрепя идеята за качествено финансиране.

ITN също така призова за „нова формула за цялостно финансиране на училищата“, тъй като делегираните от партии бюджети доведоха до създаването на мастодонтски училища в големите градове и закриването на училища в по-малките градове. Според Пламен Николов училищата могат да получат 10% от бюджета си, ако имат учители, които искат да подобрят уменията си, и ученици, които участват в състезания. ITN също така насърчава училищата да получават средствата си директно от бюджета, а не от общините.

Връщане на учениците в клас

Демократична България постави въпроса за „незабавното” връщане на учениците в класната стая. „Необходими са спешно редица мерки за връщане на учениците към сегашната им форма на обучение в класна стая“, каза Ивайло Старибратов от Демократична България.

Според Ивайло Старибратов отпадането от училище у нас все още е най-високият процент в ЕС и трябва да има политика за справяне с този проблем.

Мандат на директорите на училища

ITN излезе със старата идея за мандат за училищни директори. „Предлагаме два мандата на директори за срок от пет години, но не ограничаваме този директор, който има добри качества, до възможността да отиде и да стане директор на друго училище“, обясни Юлия Чортленева. … Тя каза, че директорите на училища трябва да говорят на публични олимпиади, като споразумението с тях трябва да се подписва не от началниците на регионалните управления на образованието, а от министъра на образованието.

Николай Денков подкрепи идеята за мандат, но при условие, че директорът няма да бъде сменен, ако върши добре работата си.

Левицата също иска да се ангажира с постоянно повишаване на учителските заплати, които трябва да са над средните за страната. Идеята беше приета единодушно.

Намаляват ли университетските такси?

Радикалната идея на левицата е да премине към пълно премахване на таксите за обучение и да го направи напълно безплатно за студентите. Въпреки това, според Николай Денков, таксите за обучение трябва да останат, защото студентите и техните родители трябва да имат ангажимент към висшето образование и да имат мотив да бъдат взискателни.
БСП предложи и нов закон за развитието на факултетите.

Пламен Николов от ITN каза, че е необходимо създаването на международни магистърски програми, за да се увеличи академичният обмен не само на университетски преподаватели, но и на учени от БАН.

От ДБ казват, че е необходимо да се модернизират процедурите за придобиване на академични степени. Демократична България смята, че е необходима много ясна държавна политика за пълно интегриране на българското висше образование и българската наука в глобални и европейски инициативи.

Source