При сегашните темпове Европа ще достигне целта си за климата за 2030 г. през 2051 г. Икономически новини от България и света

Европа няма да изпълни основната си цел в областта на климата за намаляване на емисиите на парникови газове с повече от 20 години, ако не ускори темпото на енергийния преход. Това се доказва от проучване на най -голямата европейска компания за потребителски услуги Enel, съобщава Ройтерс.

През юли Брюксел представи набор от амбициозни мерки в своя пакет „Fit for 55“, целящ да подготви Европейския съюз да изпълни целта си за 2030 г. за намаляване на емисиите с 55% спрямо нивата от 1990 г.

Проучването показва, че в рамките на блока са необходими инвестиции от около 3,6 трилиона евро за постигане на целите за 2030 г., с потенциално кумулативно въздействие върху икономическия растеж на ЕС от над 8 трилиона евро.

Но изследването предупреждава, че ЕС трябва да увеличи усилията си за реализиране на този потенциал.

„Трябва да се укрепим и оборудваме със система за управление, която отговаря на предизвикателствата и е в състояние да превърне намеренията в конкретни действия“, каза Франческо Стараче, главен изпълнителен директор на Enel.

За да се ускори този процес, проучването призовава за по -тясно сътрудничество между държавите -членки по отношение на енергийния преход, като се използва регионален подход, който ще помогне за укрепване на пазарната интеграция.

Source