Приемът за специалност „Телекомуникации с мениджмънт“ бе обявен в базата в Смолян във Физико-технологичния факултет на ПУ.

БОБСТ 08:04:31 21-07-2021
PP0803BO.001
Смолян – университет – нова специалност

Обявен прием в специалността „Телекомуникации с мениджмънт“ в базата в Смолян Физико-технологичен
Факултет ПУ

Смолян, 21 юли / Христина Георгиева, БТА /
Приемът за специалността „Комуникация с мениджмънта“ е обявен в базата в Смолян на Физико-техническия факултет / FTF / на Пловдивския университет, съобщиха от факултета. Тук за първи път се приемат и обучават студенти по специалност, която съчетава инженерни и икономически знания в областта на телекомуникациите. На базата на Смолян е обявено и допълнително записване на студенти в специалностите „Хардуерни и софтуерни системи“, „Машиностроене и технологии“ и „Автомобилна техника“.
От учебната 2021/2022 година обучението по специалността „Телекомуникации с мениджмънт“ ще се извършва по нова учебна програма, в която половината от дисциплините са свързани с областта на икономиката и управлението, а останалите за инженерните дисциплини в област на телекомуникациите, според проф. Невена Милева, декан на FTF.
Обучението включва курсове по икономика, маркетинг, мениджмънт, управление на проекти, бизнес комуникации, управление на човешките ресурси, както и електроника, телекомуникации, компютърни мрежи, програмиране и други.
/ PE /

Source