Премиерът Бойко Борисов инспектира ремонта на язовира край село Мещица, област Перник – Новини

София, 28 декември / БТА /
Премиерът Бойко Борисов инспектира ремонта на язовира край село Мещица, област Перник, съобщи правителствената пресслужба. Язовирът се укрепва и ще бъде готов през януари. Модернизира се системата за наблюдение и измерване на водоема, която се извършва чрез поставяне на индикатор за нивото на водата, метеорологична станция, пиезометри и инклинометри за налягане на водата.
Това ще изгради система за ранно предупреждение, която ще включва дистанционно наблюдение на нивата на водата, деформация и филтрация на стените, валежи, температура на въздуха и скорост на вятъра. „Сега има суша, имаме години на наводнения и тези язовири изглеждат като буфери“, каза премиерът. По време на посещението стана известно, че язовир Студена е достатъчно пълен.
Борисов каза, че някои язовири в цялата страна се реконструират, за да се подобри техническото им състояние и да се гарантира безопасността на хората.
В страната 90 резервоара се ремонтират от компанията “Монтажи” към Министерството на икономиката. Ремонтът на 15 язовира вече е завършен. В края на януари се планира да завърши реконструкцията на още 30-40 резервоара в страната.

Източник: София

Source