Прекратена процедура за подбор на прокурори от ЕС от България

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурата за подбор на европейски делегирани прокурори, съобщи легалният уебсайт Lex.

Причината е, че няма друг кандидат от предишната процедура, който да е получил шест или повече гласа за подкрепа, както е предвидено в правилника, и съответно комисията не може незабавно да изпраща нови заявления до Европейската прокуратура.

След като решението влезе в сила, персоналът ще обмисли въвеждането на нова процедура.

Както знаете, Европейската прокуратура одобри четири от десет кандидати за европейски прокурори, номинирани от България. В България пристигна писмо от ЕП с искане за попълване на българската квота.

Огнян Дамянов обяви това днес и обясни, че първото нещо, което прокуратурата трябва да направи, е да спре процедурата за избор на европейски упълномощени прокурори, започнала миналата година. Той обясни, че сега ПК на ВСС не може да доведе този брой до 10, тъй като никой от останалите кандидати не е подкрепен с необходимите 6 гласа „за“.

„Ситуацията в Румъния е същата като в България“, каза Стефан Петров от прокуратурата. Той обяви, че 6 от предложените 15 делегирани прокурори са избрани в Румъния, докато останалите 9 в момента са в конкурс за повторно представяне на документите си, последвани от избори.

Source