През 2020 г. 2 566 нови домашни потребители се присъединиха към „Топлофикация София“.

BOBST 14:49:31 07-19-2021
PP1448BO.029
„Софийско централно отопление“ – потребители – връзка

През 2020 г. в „Софийско топлоснабдяване“
2566 нови присъединени
домашни потребители

София, 19 юли / Антоан Николов, БТА /
През 2020 г. 2 566 нови домашни потребители се присъединиха към „Топлофикация София“. Това се посочва в годишните финансови отчети на компанията, публикувани на уебсайта на Министерството на икономиката. В допълнение към тях към Столичната топлофикация са добавени четири нови сгради за нежилищни клиенти.
В същото време разширяването на топлопреносната мрежа продължи през цялата година, положени са 5 469 км тръби.
Топлофикация София заявява в доклада си, че непрекъснато работи за подобряване на обслужването на клиентите, така че компанията да се превърне в търговско дружество, което е в постоянен диалог със своите клиенти. През 2020 г. топлофикационната компания продължи да предоставя възможността да изпрати мобилен екип, който да подпише споразумение за отложено плащане на адреса, предоставен от клиента.

/ PE /

Source