През миналата година общинските съветници на Силистра взеха 258 решения.

BOBST 17:28:31 13-01-2022
RI1722BO.018
Силистра – Общински съвет

Бяха взети двеста петдесет и осем решения.
общински съветници в Силистра
миналата година

Силистра, 13 януари /Пеня Николов, БТА/
През миналата година общинските съветници на Силистра взеха 258 решения.
Това съобщиха на днешната среща с журналисти председателят на Общинския съвет д-р Мария Димитрова и нейните заместници Иванка Таншева, Ивелин Неделчев и Димитър Трендафилов.
Сред важните решения във връзка с тежката ситуация са социално-икономическите мерки, предприети за улесняване на бизнеса и гражданите в община Силистра и намаляване на негативните последици от извънредното положение, като наематели на общински нежилищни имоти и ползватели на общинска земя. за временно придвижване на предмети и маси към заведения за хранене и развлечения на територията на Община Силистра се отменя задължението за заплащане на наем.
През ноември беше приет нов правилник за работата и структурата на общинската здравна каса. Осигурена е финансова подкрепа за специализацията и социалните условия на специалисти и медицински работници, работещи в МБАЛ – Силистра. Сключени са 22 тристранни споразумения за финансова помощ. Размерът на изплатената помощ през 2021 г. от Общинската здравна каса надхвърля 10 840 лв.
От 2013 г. Община Силистра предоставя финансова подкрепа на семейства и двойки с репродуктивни проблеми от средствата, осигурени в общинския бюджет съгласно Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми в Община Силистра, приет от Общински съвет. Подкрепа получиха осем семейства и двойки в размер на над 7400 лева.
Приета е и наредба за условията за отпускане на еднократна финансова помощ на новородени или осиновени деца и за стимулиране на раждаемостта в община Силистра.
Всички отделения на МБАЛ Силистра, техните ръководители, медицински и немедицински персонал, пряко или косвено ангажирани в борбата с коронавирусната инфекция, бяха наградени с ордени за граждански принос за проявен героизъм.

/РИ/

.Source