Председател на УС на Serdica Sports Properties: Ще има ново дружество – 50% държавно участие и 50% ЦСКА на стадиона.

Председателят на Съвета на директорите на Serdica Sports Properties Людмил Лазаров коментира срещата със спортния министър.

„След срещата се надявам, че можем да направим крачка напред и да продължим напред. Постигнахме някои споразумения във връзка с отношенията ни, развивани през годините. Мисля, че скоро ще имаме идея да инвестираме в ново спортно съоръжение. Направихме сериозна крачка напред.”

Проблемът не е в ПУП на Борисовата градина. Министърът е ангажиран с този процес. Мисля, че реализираме проекта, като променим строителния план на Борисовата градина. За промяна на състоянието, но ние сме решени да изясним тези въпроси. “

Юлиян Инджов: На този етап новият стадион на ЦСКА е невъзможна мисия

“Трябва да търсим компромиси”

„Започваме да получаваме документи, строителни книжа. Постигнахме споразумение, че при създаването на СП ЦСКА ще бъде освободен от всички разходи от момента, в който стадионът бъде прехвърлен на новото дружество. При създаването му беше решено да не се плаща наем на ЦСКА – това е решение на Министерския съвет – да се създаде смесено дружество с 50 процента държавно участие чрез Сердика спортни имоти и 50 процента с ЦСКА.

Изготвен е проект за устав на ново дружество, изготвено е споразумение за прекратяване на стари отношения, договорът за наем е освободен и започваме да събираме всички документи.

„Новата компания ще има капитал. Тези средства ще покрият първоначалните разходи на компанията. Наемът не може да бъде опростен. Те ще ни предоставят документи за направените подобрения, а ние ще ги приемем за сметка на наема. Направени са тези подобрения: „Те ще бъдат обявени заедно с първичните документи. Ако бъдат представени, те ще бъдат приети като подобрения. Останалата част от наема ще бъде платена.”

Вече направихме значителна крачка напред и вървим към изграждането на ново съоръжение. Строителството се извършва с процедурата за избор на предприемач. Работата ще започне.”

„Държавата се присъединява към новото дружество с вноска, а ЦСКА – с парична вноска от 23 милиона лева. Останалите средства се събират чрез инвеститори. Ако бъде издадено разрешение за строеж, няма връщане назад. Идеята ни е да започнем изцяло ново строителство, но това зависи от община Стоична и ПУП „Борисова градина”.

Source