Предизборна кампания за 46-то Народно събрание – новини за откриване

BB 06:35:01 11-06-2021
MH1841VV.047 06:35
11 юни – ЦИК – Изборна кампания – Откриване

Открива се предизборната кампания за изборите за Народно събрание на 46-то свикване

София, 11 юни / Христо Воденов, БТА /
Днес се открива предизборната кампания за изборите за 46-то Народно събрание, която ще се проведе на 11 юли.
Изборите бяха свикани с президентски указ № 130, публикуван в Държавен вестник на 12 май, след като 45-ият парламент не успя да сформира правителство и президентът трябваше да разпусне Народното събрание и да назначи временно правителство. Така кабинетът на Бойко Борисов постави рекорд, като успя да управлява в два парламента.
Според GRAO на Държавната дума на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в парламентарните избори ще участват 23 формации от отделни партии или коалиции, за които те ще привлекат подкрепата на 6 711 048 души с право на глас. Това е предварителна оценка на броя на гласувалите. Точният брой ще стане известен, както обикновено, по време на изборите.
До 10 юни са подадени 45 231 декларации за откриване на секции в чужбина. Крайният срок за подаване на декларации изтича на 15 юни. Най-голям брой заявления са подадени от Турция – 16 363, Великобритания – 8 741, Германия – 6 486 и Испания – 2561. Има половината от заявленията от Великобритания, отколкото от Турция, тъй като нашите сънародници знаят, че където повече от Гласували са 100 души, ще има гласуване … гара. Подаването на заявления обаче ще улесни СИК в чужбина, тъй като те ще имат готови избирателни списъци и няма да губят време за попълване на заявления от хора, които не са гласували никъде другаде. Според Цветозар Томов, член и официален представител на ЦИК, за първи път в чужбина ще има 800 или повече секции. Решението на ЦИК за броя на тези секции трябва да бъде взето до 18 юни. Има около 300 заявления за откриване на клонове в чужбина, подадени на хартиен носител до дипломатически и консулски представителства.
Хората, които са кандидатствали да гласуват в чужбина, могат да гласуват в друга секция от тази, която са поискали, както и в България, ако решат да се върнат в страната. Организацията на изборите в чужбина върви добре, няма хаос и до 18 юни ще стане ясно колко секции има и къде ще бъдат колите. Следващият проблем е назначаването на СИК, което според хронологията на изборите ще се състои на 28 юни. Работна група на Министерството на външните работи подготвя избори в чужбина. Местните доброволчески организации проявяват интерес да назначават СИК извън страната. Основната работа обаче пада върху партиите, които трябва да направят предложения за членове на СИК в чужбина.
В близко бъдеще ЦИК трябва да одобри технически модел за защита на бюлетина. Срокът за назначаване на СИК на ОИК на страната изтича на 15 юни.
Основният проблем на изборите през юли беше машинното гласуване, или по-скоро осигуряването на необходимия брой автомобили. Законът може да се приложи със съществуващите 9600 машини за гласуване, тъй като броят на избирателните секции в страната с повече от 299 гласоподаватели е малко над 9400. Там, където обаче има обективни пречки, законът позволява гласуване с хартиени бюлетини. Не може да има едновременно гласуване с машинни и хартиени бюлетини на един участък. Гласуването с бюлетините се използва само ако се установи, че машината има проблем и не може да се използва. Проблемът е, че с броя на наличните автомобили не могат да бъдат предоставени повече от една в секциите с най-много гласове, защото за някои секции в чужбина ще са необходими коли. ЦИК е оптимист и вярва, че може да постигне споразумение с настоящия доставчик Ciela Norma за доставка на допълнителни 1500 единици. Вчера, 10 юни, ЦИК съобщи, че са получили оферта за машини от друга компания, но искат да проверят техническите характеристики на предложеното оборудване.
Гласуващите машини няма да се използват за гласуване с преносими урни, на избирателни секции в лечебни заведения, старчески домове и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, на избирателни секции на кораби, плаващи под българско знаме. За първи път гласуването с кола ще бъде възможно в избирателните секции извън страната, но само в избирателните секции с очаквания голям брой избиратели.
Всеки избирател може да посочи номера и адреса на своята избирателна секция на уебсайта на Държавната дума „GRAO“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
ЦИК вече определи процедурата за представяне на кандидати, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, в различни форми на предизборната кампания чрез медиите. БТА широко обхваща предизборната кампания и позициите на различни партии и коалиции чрез своите програми и прес клубове.
Централната избирателна комисия определя процедурата за формиране на избирателни секции за избиратели, поставени в задължителна карантина или изолация в съответствие със Закона за здравето. Решението засяга пряко хората в карантина поради пандемията на коронавируса. Сега в такава ситуация има 24-25 хиляди души. Тъй като епидемията намалява, те са склонни да падат под сегашния брой. ЦИК заяви, че правилата, приети от ЦИК през април, могат да бъдат задоволително решение за тези избори. Тогава гласуването на тези хора се проведе с помощта на преносими урни, но в отделни участъци, различни от тези, в които избирателите са постоянно инвалиди. На територията на всяко населено място, 3 дни преди деня на гласуването и когато са подадени поне 10 заявления, са създадени избирателни секции с преносими урни за карантинни лица. Градската администрация провери дали хората, подали заявленията, наистина са изолирани. Кандидати на карантина се съветват, че те ще бъдат посетени от членове на мобилната СИК.
На 25 юни изтича срокът за подаване на данни в Министерството на правосъдието за лицата, излежаващи наказание „лишаване от свобода“ за автоматично премахване на имената им от избирателните списъци.
С въвеждането на изменения в Изборния кодекс от 1 май на текущата година, в съответствие с чл. 36. (1) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес се намира в различни населени места, може да кандидатства за включване в избирателния списък на този адрес, но не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се изпраща в писмена форма до кмета на общината, района, кметството или заместник-кмета и съдържа уникалния граждански номер на избирателя, вида и номера на неговия документ за самоличност и подпис, или чрез електронно заявление чрез Държавната дума уебсайт „Служба за регистрация на гражданско състояние и административни услуги“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Удостоверенията за гласуване за друго място се издават в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден само на кандидати, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели.
Към 3 юли ЦИК регистрира избирателни агенции, които ще провеждат анкети в изборния ден.
/ MH /

Купуването и продажбата на гласове е престъпление!

Source