Преговори в кабинета: много общи идеи, малка специфика, демонстрирана от партиите в културните разговори – избори 2021 г.

© Ние продължаваме да се променяме

Демократична България представи своята „стратегическа визия за култура”, която е разделена на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Някои от средносрочните мерки включват промяна на правната рамка, включително законите за патронажа, авторското право и радиото и телевизията, както и създаване на нов закон за статута на артисти. Според професор Александър Кесев законодателните мерки трябва да бъдат системни, за да се предотврати лобирането.

Съюзът предлага да се увеличи финансирането за културния сектор до 1,5% от БВП чрез привличане на средства от държавния бюджет, както и частни инвеститори и меценати. Според професор Кесев обаче държавата трябва не само да инвестира в българската култура, но и да създава условия за меценатство, дарения, реални отчисления от хазарта и различни инвестиции в сферата на културата.

Бонка Василева представи спешни мерки, които включват актуализиране на мерки за подкрепа на българската култура в условията на пандемия, създаване на постоянен фонд за подкрепа на културния сектор при извънредни ситуации, създаване на работна група от експерти за работа за 10-годишен период. Стратегията за развитие на културата, както и създаването на временна комисия за декриминализация на българската култура, като Бонка Василиева намекна за събиране на 18 обвинения срещу бизнесмена Васил Божков, което според нея е легитимно.

Българската култура е превзета от престъпни групировки от определен тип, които консумират огромни държавни и европейски средства. Това може да бъде фатално.


Проф. Александър Кесев

„Не искаме да създаваме прилепи“, добави Стоян Михалев за идеята за криминализиране, по думите му „духът на веждите не може да напусне България за 12 години“, затова такава комисия е необходима.

Source