Преброяване 2021: как да попълните онлайн въпросник и други отговори – България© Юлия Лазарова

Електронното национално преброяване на населението и жилищата в България, което се провежда от Националния статистически институт (НСИ) веднъж на всеки десет години, започва на 7 септември. Той ще приключи в полунощ на 17 септември, а броенето ще се проведе от 18 септември до 3 октомври. Той трябваше да се проведе през януари, но поради кризата с COVID беше отложен за септември.

Националният статистически институт призовава българите да водят електронни записи.

Платформа, на която всеки може да разчита онлайн, е Census2021.bg, която е достъпна и на уебсайта на НСИ. Това е по -бърз и по -безопасен вариант, тъй като гишето ще приеме само техния уникален код за изброяване, се казва в прессъобщение на НСИ.

Ако човек не участва в електронното преброяване, от 18 септември до 3 октомври, той трябва да очаква да дойде интервюиращ. Според Закона за преброяването на населението участието в него е задължително, 160 лева са глоба, ако човек откаже да участва в него.

Какви данни се попълват в електронната карта

За електронно броене е необходимо да се регистрирате на уебсайта, където той трябва да въведе своя ПИН-код, документ за самоличност и валиден имейл адрес. Няма нужда да регистрирате всеки член на домакинството, едно лице може да попълни информацията за цялото домакинство. След регистрацията се попълва електронна карта с резултати, която отнема около 15-20 минути. Той съдържа въпроси в четири основни раздела:

  1. адрес
  2. Кадър
  3. домакинство
  4. население

Петият раздел – временно присъства, се попълва само ако по време на преброяването в жилището има хора, които обикновено не живеят там – например гости за няколко дни. Можете да видите примерна карта в хартиената версия тук или в прикачения файл. Електронната карта съдържа същите въпроси, с изключение на информация за сградата.

Една преброителна карта отчита едно жилище и всички хора, които обикновено живеят там. Повечето от въпросите са затворени – отбелязва се само верният отговор.

Данни за жилищата

Събират се данни за каква къща става въпрос – обществена, общинска или частна, каква е нейната площ и колко стаи, дали има топлоизолация и енергоспестяващи прозорци, дали къщата е достъпна за хора, които трудно се движат и т.н.

Разделът за жилища е попълнен независимо дали сте собственик, наемател или потребител.

Информация за хората и домакинствата

Следващият раздел представя информация за броя на хората и домакинствата, живеещи в жилището. Домакинството може да се състои от един човек, който живее сам, или няколко души, които живеят заедно и споделят общ бюджет.

В една къща може да има повече от едно домакинство, например двама студенти, които живеят в един апартамент, но нямат общи разходи.

Необходимо е също така да се попълнят данните за всеки от хората, живеещи в жилището. Най -доброто място за начало е с главата на домакинството или друг възрастен. Попълнете имената на хората и техните ПИН кодове, необходимо е да се определи отношението на всеки към всеки в домакинството – например, ако семейство с две деца и баба живеят в една и съща къща и ако главата на домакинството е мъж, съпругата му се отнася с него като със съпруга, децата – към сина / дъщерята, към бабата – към родителя (ако тя му е майка) или към „друг непознат“ (ако е негова тъща) закон).

По -долу са въпроси за етническата принадлежност, майчиния език, религията. Отговаряйки на тези въпроси, човек определя себе си. Можете също да посочите „Не мога да определя“ или „Не искам да отговарям“. Този раздел съдържа също информация за това дали учите и работите, къде и какво работите и как стигате до училище.
или вашето работно място.

Всички данни, които въвеждате в преброителната карта, са защитени и по закон могат да се използват само за статистически цели, не се предоставят на други институции и не могат да се използват като доказателства в съда.

Попълването на картата може да бъде спряно и продължено по -късно, но въведената до този момент информация ще бъде записана само ако целият раздел е попълнен.

След като попълните електронната карта, системата ще генерира код от 15 знака. Този код се предава на брояча.

Видео инструкция от НСИ за попълване на картата

В случай на въпроси или неясноти, лицето, попълнило въпросника, може да се обади безплатно на мобилния номер * 2021. Той ще работи всеки ден от 9 до 21 часа.

Диаспора

Вземат се предвид само българските граждани, които временно отсъстват от страната към отчетната дата на преброяването, с по -кратко отсъствие по -малко от 1 година. НСИ отбелязва, че българските граждани, постоянно пребиваващи в чужбина, ще подлежат на преброяване в страните, в които живеят.

Целта на преброяването е да се установи броят на постоянните жители на страната, които са обхванати от административни, медицински, образователни услуги, социално подпомагане, инфраструктурни проекти и др., Свързани с политики и мерки, свързани с благосъстоянието на населението .

Липса на метри в София

Досега само половината от необходимите броячи са били наети в София, НСИ предполага, че причината се крие в страха им от коронавируса. Цензорите продължават да отказват, затова НСИ призовава възможно най -много хора да извършат електронно преброяване, като уверяват, че ще има помощ от специализиран център за поддръжка. Според Магдалена Костова от отдела за демографска и социална статистика на НСИ, това ще улесни работата по преброяването – те ще трябва да броят само сгради, нежилищни сгради и тези, които не са преминали електронното преброяване.

В момента са наети 20 000 преброители и 5000 контрольори, които ще се прибират всеки ден от 8 до 20 часа. В по -малките общини няма проблеми с набирането на персонал, проблемът е в столицата. Броячите са снабдени със защитни средства – маски, каски, дезинфектанти. Дава им се възможност да бъдат ваксинирани с еднократна доза.

Според прогнозата на НСИ след преброяването се очакват около 6,82 милиона българи.

Source