Почти 100% повече електричество се продаваше годишно на пазара за ден напред през май в IBEX – Новини

АКО 15:26:31 04-06-2021
ZM1525IF.029
IBEX – Месечен бюлетин – май 2021 г.

Продадена е почти 100% повече електроенергия
на пазара IBEX един ден напред през май всяка година

София, 4 юни / БТА /
Общата продадена електроенергия на пазара за ден напред на Българската независима енергийна борса (IBEX) през май е 1 876 388,70 MWh, което е с 10,1% по-малко в сравнение с предходния месец и 99,5% повече от същия месец на миналата година. IBEX.
Средната месечна цена на основен товар е 117,42 лева, което е с 2,7 процента по-ниска от април.
Средната месечна базова цена на натоварване за електричество от IBEX беше около 61 евро. Цената е сравнима с регионалните борси – OPCOM (Румъния), HenEx (Гърция), HUPX (Унгария) и е почти два пъти по-висока от тази на EPIAS (Турция).
Трите най-активни участници на пазара за ден напред по отношение на нетните продадени акции включват Националната електрическа компания ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД.
На пазара „През деня“ общият обем на продадената електроенергия през май възлиза на 137 317,2 MWh, което е с 32,2 процента повече от предходната година и 85,2 процента повече от същия месец на миналата година.
Среднопретеглената месечна цена е 122,70 лв., Което е с 9,5 процента по-ниско от април.
ЕАД Козлодуй, Национална електрическа компания ЕАД и Енерджи снабдяване ЕООД бяха сред трите най-активни участници на ежедневния форуърден пазар през май по отношение на обема на нетните транзакции.

Фокус на месеца

На 11 май 2021 г. България се присъедини към Европейския европейски ден (SDAC) през границата с Гърция. Успешното сливане е резултат от тясно сътрудничество между българския и гръцкия борсов оператор и операторите на електроенергийната система, както и регулаторите на двете страни. Сливането позволява едновременното изчисляване на цените на електроенергията и трансграничните потоци в региона. Ефективното използване на енергийната система и трансграничната инфраструктура в резултат на по-тясна координация между енергийните пазари повишава стойността в полза на всички участници на българския пазар.
Българската независима енергийна борса (IBEX) отчете 6-18% увеличение на ликвидността на пазара за ден напред след сливането.
IBEX изчислява и представя количествата в раздела Цени и количества на уебсайта си за пазарния сегмент Day Ahead като сбор от обемите на търговия на вътрешния пазар и в пазарния съюз с Гърция. / BTA-ECONOMY EXPRESS / PC-BNEB / CM /

Source