Почти една трета от компаниите у нас отчитат спад на приходите.

През ноември 28,3% от нефинансовите предприятия в България отчитат намаление на приходите от стоки и услуги спрямо октомври 2021 г. Това сочат данни на Националния статистически институт, който е изследвал влиянието на извънредното положение и бизнес пандемията. …

Техният анализ показва, че в 54,5% от случаите не се наблюдават сериозни трусове при спешни ситуации. Само 16,7% от регистрирания доход през последния месец.

НСИ посочва, че разпределението на икономическата активност през ноември тази година показва най-сериозен спад на приходите в сектор „Култура, спорт, спорт и развлечения“, където приходите от продажби са намалели с 39,6%.

По намаление на приходите на второ място е секторът на недвижимите имоти, където приходите намаляват с 33,3%, а на трето – отрасъл „Търговия, транспорт и ресторантьорство”. Там приходите за месеца са с 31,8% по-ниски.

През следващия месец 94% от компаниите прогнозират, че ще продължат текущата си дейност, 2,6% планират да преустановят дейността си, а 1,8% очакват да преустановят дейността си.


Source