Поскъпването на недвижимите имоти у нас се забавя

Успокояване на цените на имотите в България Това съобщава Евростат.

Те са нараснали с 8,7% през третото тримесечие на миналата година в сравнение със същия период на 2020 г., след като са нараснали с 9,1% през второто тримесечие.

Това показват обобщените данни за ЕС Повишението на цените на имотите в България през третото тримесечие е под средното за Съюза – 9,2%.

По този начин България заема едно от последните места в динамиката на цените в ЕС. В нито една страна цените на недвижимите имоти не падат през летните месеци на 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г.

Темпът на нарастване на стойността на недвижимите имоти се забавя от средата на годината

Те обаче изпреварват ръста на доходите на населението.

Най-значително увеличение е регистрирано в Чехия, където цените скочиха с 22% за една година. Следва Латвия с ръст от 18,9% и Естония със 17,3%.

Относно динамиката на цените на жилищата и наемите от 2010г. съобщи това Продажните цени в ЕС са се повишили с 39%, а наемите – с 16%.

В България ръстът от 2010 г. до третото тримесечие на 2021 г. надхвърля 40%, а наемите – 15%.

Страните с най-висок ръст са Естония (141%), Унгария (118%) и Люксембург (117%). В сравнение с 2010 г. по-ниски реализирани цени са регистрирани в Испания, Кипър, Италия и Гърция, страни, засегнати от дълговата криза в Европа в началото на последното десетилетие.

Жилищата ще поскъпнат през 2022 г., но предлагането все още няма да настигне търсенето

Жилищата ще поскъпнат през 2022 г., но предлагането все още няма да настигне търсенето

Все повече хора решават да инвестират в ново строителство

.Source