Поради поскъпването: минимум 2600 лева са необходими за издръжка на тричленно семейство.

КНСБ на ISSI проведе проучване на промените в цените на 32 хранителни и нехранителни стоки от първа необходимост.

Целта е да се представи динамиката на цените в началото на есенния сезон при извънредна епидемична ситуация.

Проучването е проведено от 26 август до 1 септември и включва 27 регионални центъра.

КНСБ отбелязва, че основните двигатели на увеличението на цените от средата на годината са: покачване на цените на петрола и природния газ на международните борси, като тенденция се наблюдава в други развити икономики.

Това се очаква годишната инфлация в еврозоната за август 2021 г. ще бъде 3%. от 2,2% през юли. Профсъюзът обяснява, че това е рекордна инфлация през последните 10 години. Основната причина за високата инфлация е енергията, която нарасна с 15,4% през годината. По -умерен ръст на цените на храните, алкохола и цигарите – с 2%, както и на услугите – с 1,1%.

Прогнозните данни на Евростат за август показват това инфлацията се връща към развитите икономики. С изключение на Финландия, Португалия, Малта и Гърция, останалите страни са прогнозирали инфлацията за последния месец над прогнозата за здравословна инфлация от 2%.

Връщането на инфлацията е свързано с възстановяването на икономиката и вътрешното търсене, както и с основните ефекти от ниските цени през 2020 г.

По -високата цена на природния газ у нас отразява тенденцията към продължаващ ръст на цените на природния газ на международните пазари на газ.

От началото на годината природният газ е нараснал с 158%.и се очаква цената да продължи да се покачва до края на годината.

Рекордни цени на природния газ също повишиха цените на енергията. От 1 юли цените на електроенергията са нараснали с 4,4%. и отопление 16,1%. По-високите цени на енергията и горивата помогнаха за повишаване на общия индекс на потребителските цени, който се повиши с 3% на годишна база през юли. Причините за този ръст, освен енергетиката, са горива и смазочни материали за NTS – с 25%, ръстът на групата „Хляб и крупи“ с 5,3%, „Животински и растителни масла и мазнини“ с 24,6%.

През последните седмици на август растежът на хранителните продукти продължава.които заемат почти една трета от потребителската кошница и подпомагат растежа на общите потребителски цени.

За четиричленно семейство са необходими 2542 лева. На месец.

Цената на живота се е увеличила с около 25 лева.

Промишлените организации (пекари, млечни ферми, животновъди) смятат, че повишаването на цените е неизбежно, тъй като увеличаването на цените на енергията и транспорта е пряко свързано с увеличаване на производствените разходи.

Има обаче нарастващи основни стоки, които изискват по -високи регулаторни разходи в кошницата за цял живот.

„При пандемия от домакинства, особено тези с ограничено потребление, това означава, че семейният бюджет ще бъде насочен главно към храна, поддръжка на дома и транспорт, От това следва, че цената на артикулите за други групи ще бъде ограничена. Следователно тези домакинства изпитват по -висока инфлация и реален спад в покупателната способност“, – обясниха от КНСБ.

От информацията, получена в резултат на изследването на ISSI CITUB, става ясно, че има рязко покачване на цената на слънчогледовото масло, като за годината е 43%.… Ускореният растеж на слънчогледовото масло започна през март поради по -слабата реколта и влиянието на международните борси, където има рязко покачване на цените на суровото слънчогледово масло. Средната цена на слънчогледовото масло е 3,86 лв., В сравнение с 2,70 лв. През септември 2020 г.

В Кюстендилско средната цена на слънчогледовото масло е 3,88 лева. И това надвишава средното за страната, докато в региона средната заплата е с 33% по -ниска от средната за страната. Това означава, че ако със националната средна заплата можете да закупите 390 литра масло, то със средната заплата в Кюстендил можете да купите 259 литра масло, или 1,5 пъти по -малко. Най -високата стойност на средната цена е регистрирана в Бургас и Ямбол, съответно 4,45 лева. И 4,25 лева., това става ясно от изследванията.

TSITUB: Половината от заетите българи работят лошо.

TSITUB: Половината от заетите българи работят лошо.

За да живеем достойно, имаме нужда от заплата от поне 1069 лева.

Наблюдава се и увеличение на цените на хлебните изделия. Добруджанският хляб поскъпна с 4,2%, на килограм пшенично брашно – със 7,3%. Средната цена за килограм добруджански хляб е 1,72 лева, при 1,65 лева преди година. Въпреки прогнозираното възстановяване на производството на пшеница през 2021 г., изкупните цени на пшеницата у нас остават относително високи, отразявайки развитието на международните пазари. Прогнозите на големи международни анализатори посочват по -нататъшно увеличаване на световното потребление на зърнени култури през 2021/22 г., включително пшеница, което ще предотврати по -значителен спад на цените. Хлебопроизводителите отчитат минимално увеличение на цената на хляба с 10 цента през септември поради по -високите цени на електроенергията. Очаква се цената на килограм хляб в края на годината да бъде около 1,80–2 лева.

Анализът на динамиката на цените на хляба и зърнените храни показва, че от юли 2010 г. до юли 2021 г. те са нараснали с 33,4%, докато общото ниво се е увеличило с 19,3%. КНСБ отбелязва, че цените на хляба бързо изпреварват покачването на общите цени.

Цените на някои зеленчуци се увеличават значително през годината. Цените на зеленчуците се покачват през високия сезон.обмисляйки готвене на домашно приготвени зимни зеленчуци. Рязко нараснаха: краставици – 35,8%; домати – 17,7%, червени чушки – 23,7%; зеле – с 18%; моркови – със 17,1%; картофи -6,2%; зрял боб – 7,4%.

Средната цена за доматите е 2,65 лева. Спрямо 2,25лв. Преди година. Във Варна средната цена за доматите достига 4.03 лв., В Бургас – 3.40 лв., В Кюстендил – 2.70 лв.

Наблюдава се и увеличение на цените на плодовете. Най -популярният плод от есенния сезон, прасковата, се предлага в търговските вериги на цена с 24,1% по -висока от септември 2020 г. Средната цена е 3,30 лева при 2,66 лева през 2020 година. Най -високите стойности са регистрирани в Добрич – 4.49 лева, Бургас – 4.30 лева. А Пловдив – -4,10лв

КНСБ настоява за ускоряване на растежа на заплатите с повече от 12%

КНСБ настоява за ускоряване на растежа на заплатите с повече от 12%

Те също така изискват годишно увеличение на заплатите с поне 10%.

Изводът на изследването е, че за други хранителни продукти има леки колебания в посока на увеличаване и поддържане на цените на някои от тях. От местни продукти Цените на пилето се увеличиха значително – със 7,5%, колбасите – с 4%.

Налице е също възходяща тенденция за горива с ниска температура. Цените на литър бензин А -95 са се увеличили с 26,8%, дизеловото гориво – с 25,4%. Средната цена на литър бензин и дизелово гориво А-95 е 2,27 лева.

Профсъюзът стигна до заключението, че скоростта на промяна в основните храни, енергия и гориво ще продължи да стимулира повишаването на общите цени. Според КНСБ фактът, че Темпът на растеж на производствените цени през юли е 13.6%. Това са признаци на продължаващ ръст на потребителските цени, който също ще зависи от поведението на стопанските субекти. Може да се предположи, че бизнесът ще може да издържи на тези промени, тъй като през 2020 г. с намаляване на цените на газа и транспорта не е имало рязък спад в цените на стоките и услугите от първа необходимост.

Важен фактор за растежа на потребителската инфлация е нарастването на вътрешното потребление и платежоспособността на населението. Средната заплата в страната се увеличава с 14,1% годишно, но само 30% от служителите получават средната и над средната за страната (1525 лева).… Някои икономически дейности със значително по-ниски средни заплати остават под този ръст, като например растеж на „Производство на облекло“ с 6,6%, добив на неметални материали и суровини с 2,6%, производство на напитки с 6,8%. Намаление на ПЧП е записано в раздел „Производство на химически продукти“ с -3,4%, в рекламни и маркетингови изследвания – със 7,7%.

От началото на годината минималната работна заплата се е увеличила с 6,6%, но с нарастването на инфлацията на жизненоважните стоки и услуги, този ръст не е достатъчен за поддържане на покупателната способност на около 502 000 (23,4%) служители при минималната работна заплата., отбелязва КНСБ.

Профсъюзът казва, че повишаването на цените на тока и топлината ще има пряко въздействие върху нарастващите разходи за живот поради по -високите разходи за поддръжка на дома – по -високи ток, отопление, сметки за вода.

Рязък скок в цените на храните у нас

Рязък скок в цените на храните у нас

Цената на маслото се повиши с 23%, брашното – с 6%.

Данните показват увеличаване на дела на енергийната бедност, а ниското покритие на енергийните субсидии, съчетано със скромни доходи, значително намалява тяхното въздействие върху бедността и неравенството. Поради тази причина КНСБ настоява за дългосрочни превантивни мерки.

Според прогнозите разходите за живот ще продължат да растат, а оттам и заплатите за издръжка. Очаквания за заплата в края на годината за издръжка за тричленно семейство (2 възрастни + 1 дете) за постигане на ръст от около 4-5%. Означава, че всеки от двамата възрастни в това домакинство трябва да получава заплата най-малко 1300-1350 лева.

Поради тази причина КНСБ настоява за устойчиво ускорен растеж на заплатите през следващите 5 години (средно 12,5% годишно), с увеличаване на минималната работна заплата (средно 17,5% годишно). Според съюза това ще осигури компенсация за загубите от инфлацията и ще допринесе за устойчиво повишаване на стандарта на живот на българските домакинства.

Source