Повече от 200 души в Пловдив изчисляват онлайн за няколко часа

© Plovdiv24.bg

Целта на преброяването е да се получат най -новите данни за населението и характеристиките на самото население. Освен населението, обект на преброяването са жилищни сгради и сгради, в които живеят хора, както и нежилищни сгради с жилищни помещения, където хората обикновено живеят в критичен момент. Въз основа на събраната информация се провеждат различни политики на различни нива – социално, икономическо и т.н., за да се планира например колко детски градини ще има, – каза в интервю Plovdiv24.bg Директор на Териториалната статистическа служба – Южна Кристина Захариева.

От началото на електронното преброяване в полунощ на 7 септември до обед в страната са преброени малко над 3000 души, а в Пловдив – повече от 200, каза Валентин Точев, ръководител на преброяването в Пловдивска област. Онлайн преброяването ще продължи до 17 септември включително, а от 18 септември до 3 октомври – редовно преброяване на хартиен носител.

Информацията в електронната карта може да бъде коригирана преди генериране на уникален 15-цифрен код. Тогава не можете.

Един човек може да извърши преброяване на други хора и трябва да се направи нова регистрация за всяко домакинство / жилище.

Хората над 18 години, които нямат отделен бюджет, но споделят бюджет с други хора, не са отделни домакинства.

Лицата, които живеят, учат или работят в друга държава повече от 12 месеца, се броят в страната на пребиваване, а не в България.

Нов във въпросника е въпрос 24, който е от значение за Европа и света и засяга достъпна среда за хората с увреждания. Друга важна тема е енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. Има и деликатни въпроси, на които гражданите могат да отбележат „не искам да отговарям“. Ако ескортът си позволява да упражнява натиск или да накара гражданина да подаде информация в определена посока, гражданинът трябва незабавно да се обади в кол центъра на НСИ.

Населението се брои на адреса на пребиваване, независимо дали хората снимат и дали личните им документи отразяват настоящия им адрес. По предварителни оценки около 50% ще бъдат изчислени по електронен път, но се очаква процентът да бъде много по -висок, тъй като миналата година около 70% от населението в района има компютри и интернет.

Настоящата снимка на жилищния и строителния фонд ще покаже колко изоставени къщи има в малки села. Информация за географски справки е събрана предварително за всяка сграда и е съставен национален регистър на сградите и жилищата, който ще бъде предоставен безплатно на общините за развитие, обогатяване и пр. Това са места, където няма електронен кадастър. Така къщите в населени места, където няма улици или номера, ще бъдат заобиколени с помощта на GPS системата.

Преброяването се извършва във всички страни от ЕС през 2021 г. Вероятно някой не иска да бъде броен, но е обект на санкции. На чувствителните въпроси се дава възможност да отговорят „не искам да отговарям“. В мултиетническите райони не се очакват проблеми, тъй като процесът включва неформални лидери и учители, работещи с деца от малцинствата.

До края на годината данните за населението по пол и възраст по общини трябва да бъдат публично оповестени, а до края на 2022 г. цялата информация ще бъде публично достъпна по области.

Вижте пълното интервю с Кристина Захариева и Валентин Точев в прикаченото видео!

Source