Повече от 140 учители от област Търговищи бяха запознати с най-добрите практики за преминаване от детска градина към начално образование.

БОБСТ 19:21:31 04-03-2021
MM1920BO.020
Търговище – училище – детска градина – преход

Повече от 140 учители от област Търговищи бяха запознати с най-добрите практики за преминаване от детска градина към начално образование.

Търговище, 4 март / Боряна Димитрова, БТА /
Повече от 140 учители от област Търговищи бяха запознати с най-добрите практики за преминаване от детска градина към начално образование. Работната среща беше на тема „Представяне на най-добри практики по съвместни инициативи на детски градини и училища от начален етап“, съобщават от регионалното управление на образованието / РУО /.
Целта на форума е да осигури методическа подкрепа чрез обмяна на опит за постигане на приемственост при прехода от детска градина към основно училище.
Пред колеги – директори и възпитатели на училища и детски градини в област Търговищи, началникът на РУО – Търговище Елка Станчева посочи необходимостта от съвместни дейности на детски учители и възпитатели на ранен етап.
Педагогически специалисти от началното училище. С. Христо Ботев Омуртаг Камбурово и начално училище на име Любена Каравелова от село Попово представи своя опит в изпълнението на дейности по Модул „Създаване на условия за съвместна работа на учители в началните училища с детски учители и учители-предметници в начална училищна възраст“. Националната програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ е посочена в прессъобщение от институцията.

/ ММ /

Source