Повече от 12 процента от жителите на Разград са живели под прага на бедността през 2020 г.

БОБСТ 10:20:31 10-06-2021
MM1019BO.006
Разград – линия на бедност – статистика

Повече от 12 процента от жителите на област Разград през 2020 г. са живели под прага на бедността

Разград, 10 юни / Садет Карова, БТА /
Миналата година линията на бедност в Разградска област е била 386,42 лева на месец на член на семейството. На това ниво 12,6% от населението на областта живее под прага на бедността, показва анализ на Териториалната статистическа служба.
В сравнение с миналата година линията се увеличи с шест процента, докато бедните паднаха с 8.6 процентни пункта. Относителният процент на бедност при мъжете е 8,8 процента, а при жените 16,1 процента.
Според докладваните данни през изминалата година почти 40 процента от населението на областта живее с материални лишения. Това характеризира региона като територия с един от най-високите нива на материални лишения в страната. Най-голям брой хора са изправени пред ограничения при разпределянето на средства за отопление на домовете им – 66 процента. Статистиката показва, че над 58 процента от жителите на областта не са били в състояние да покрият непредвидени финансови разходи от собствените си средства, а 18,6 процента от домакинствата са имали затруднения при своевременното плащане на разходите, свързани с жилищата.

/ ММ /

Source