Плащаме два пъти повече заеми в еврозоната

Лихвените проценти по потребителските заеми в България са с над 3% по-високи от тези в еврозоната, според БНБ и Европейската централна банка, пише “Труд”.

Банковата банка съобщи, че лихвените проценти по новите потребителски заеми в България са се повишили от 7,79% през октомври до 8,61% през ноември. А лихвените проценти по потребителските заеми в еврозоната са средно 5,23%.

Експертните изчисления показват, че ако българин вземе потребителски заем в размер на 10 000 лева за период от три години, за да закупи употребяван автомобил, месечното му плащане ще бъде 316 лева и ще плаща на банката 1382 лева лихва за срока на кредита. А за французин или германец месечното плащане по същия заем ще бъде 301 лева, като в рамките на три години той ще плати на банката 826 лева за лихва. Така заемът за българина ще бъде 556 лева. По-скъпо от французин.

Кредитите у нас са по-скъпи поради рисковия марж, който налагат банките. Това се дължи на риска дадено лице или компания да фалират и банката да не може да получи заем. Но цената на заемите, както и всички други стоки и услуги, се определя от конкуренцията и от това, което потребителят е готов да плати.

Жилищните заеми у нас също са по-скъпи, отколкото в еврозоната. Лихвените проценти по заемите за покупка на къща в България спаднаха средно до 2,83%, което е повече от два пъти по-високо от лихвените проценти по същите заеми в еврозоната – средно 1,36%. Понастоящем жилищните заеми в България са изключително достъпни и лихвените проценти са на ниско ниво.

Ако човек вземе назаем 100 000 лева за период от 20 години, месечната му вноска ще бъде само 546 лева и той ще плати 31 071 лева като лихва за срока на кредита. Но като се вземе предвид лихвата във Франция за същия заем, месечното плащане ще бъде 476 лева, а лихвите за целия период ще бъдат 14 271 лева.

Лихвените проценти по новите депозити на физически лица в България спаднаха до 0,10% годишно, което е половината от лихвения процент в еврозоната, където лихвените проценти бяха средно 0,19%.

Source